Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thế giới đã thay đổi kể từ năm 1914

Thế giới đã thay đổi kể từ năm 1914

Kinh Thánh miêu tả những biến cố, tình trạng thế giới và thái độ của người ta giúp chúng ta nhận ra mình đang sống trong “những ngày sau cùng” (2 Ti-mô-thê 3:1). Hãy xem những dấu hiệu này đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết kể từ năm 1914.