Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Xem tài liệu khiêu dâm có phạm tội với Chúa?

Xem tài liệu khiêu dâm có phạm tội với Chúa?

Nhiều người, ngay cả một số người sùng đạo, không nghĩ xem tài liệu khiêu dâm là phạm tội với Chúa. Họ nghĩ vậy có đúng không?