Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời có quan điểm nào về hôn nhân?

Đức Chúa Trời có quan điểm nào về hôn nhân?

Hãy tìm hiểu quan điểm của Đức Chúa Trời về hôn nhân được ghi lại trong Kinh Thánh.