Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị năm 1914

Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị năm 1914

Hãy xem làm thế nào lời tiên tri của Kinh Thánh cho thấy năm 1914 là năm mà Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị trên trời và con người bước vào “những ngày sau cùng”.​—2 Ti-mô-thê 3:1.