Skip to content

Skip to table of contents

Đức Chúa Trời có nghe mọi lời cầu nguyện không?

Đức Chúa Trời có nghe mọi lời cầu nguyện không?

Đức Chúa Trời muốn mọi người đến gần ngài qua lời cầu nguyện. Nhưng phải chăng điều đó có nghĩa là ngài nhậm mọi lời cầu nguyện?