Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | BẠN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC KINH THÁNH

Tìm sự trợ giúp để hiểu Kinh Thánh

Tìm sự trợ giúp để hiểu Kinh Thánh

Hãy tưởng tượng bạn đi nước ngoài lần đầu tiên. Bạn thấy mọi thứ đều xa lạ với mình, từ người dân, phong tục tập quán, thức ăn cũng như những thứ khác. Dĩ nhiên là bạn có thể thấy lúng túng.

Hẳn bạn cũng có cảm giác như thế khi lần đầu đọc Kinh Thánh. Bạn quay trở về một thế giới xa xưa mà dường như rất lạ lẫm với mình. Ở đó, bạn tiếp xúc với một dân tộc được gọi là dân Phi-li-tin, thấy những phong tục kỳ lạ, chẳng hạn như “xé áo”, hoặc biết về một loại thức ăn được gọi là ma-na (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:31; Giô-suê 13:2; 2 Sa-mu-ên 3:31). Những thứ đó có thể khiến bạn bối rối. Cũng giống như việc đi nước ngoài, chẳng phải bạn cảm kích khi được người nào đó giúp đỡ và giải thích mọi thứ cho bạn hiểu sao?

SỰ TRỢ GIÚP VÀO THỜI XƯA

Từ lúc Kinh Thánh được viết ra lần đầu tiên vào thế kỷ 16 trước công nguyên (TCN), người dân được trợ giúp để hiểu Kinh Thánh. Chẳng hạn, người lãnh đạo đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên là Môi-se đã “khởi giảng-giải” những lời được viết ra.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:5.

Khoảng mười thế kỷ sau đó, vẫn luôn có những người chuyên đảm nhận công việc dạy Kinh Thánh. Vào năm 455 TCN, rất đông người Do Thái gồm cả trẻ em cùng nhau nhóm lại tại một nơi công cộng ở thành phố Giê-ru-sa-lem. Tại đó, những người dạy Kinh Thánh “đọc rõ-ràng trong sách [thánh]”. Không chỉ thế, họ còn giúp người ta “hiểu lời họ đọc”.—Nê-hê-mi 8:1-8.

Năm thế kỷ sau, Chúa Giê-su Ki-tô cũng tham gia vào một công việc giáo dục tương tự. Ngài chủ yếu được biết đến là một thầy dạy (Giăng 13:13). Ngài dạy những nhóm đông người cũng như từng cá nhân. Vào một dịp nọ, ngài nói Bài giảng trên núi trước một đoàn dân đông, và họ “vô cùng ngạc nhiên về cách giảng dạy của ngài” (Ma-thi-ơ 5:1, 2; 7:28). Vào mùa xuân năm 33 công nguyên (CN), Chúa Giê-su nói chuyện với hai môn đồ khi họ đang trên đường đến một làng gần Giê-ru-sa-lem, và ngài “giải thích Kinh Thánh” rõ ràng cho họ.—Lu-ca 24:13-15, 27, 32.

Các môn đồ của Chúa Giê-su cũng là người dạy Kinh Thánh. Vào dịp nọ, một vị quan từ Ê-thi-ô-bi đang đọc một đoạn trong Kinh Thánh. Môn đồ Phi-líp đến gần ông và hỏi: “Ông có hiểu những điều mình đọc không?”. Viên quan đáp: “Làm sao tôi hiểu được nếu không có người giảng giải?”. Rồi Phi-líp giải thích ý nghĩa đoạn Kinh Thánh ấy cho ông.—Công vụ 8:27-35.

SỰ TRỢ GIÚP VÀO THỜI NAY

Cũng giống như những người dạy Kinh Thánh vào thời xưa, Nhân Chứng Giê-hô-va ngày nay đang tham gia vào công việc giáo dục Kinh Thánh trong 239 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Hàng tuần, họ giúp hơn chín triệu người tìm hiểu Kinh Thánh, trong đó có nhiều người không theo Ki-tô giáo. Những buổi tìm hiểu này miễn phí và có thể diễn ra tại nhà riêng hoặc ở nơi thuận tiện khác. Một số người thậm chí còn học qua điện thoại hoặc cuộc gọi video trên máy vi tính hay thiết bị di động.

Xin liên lạc với bất kỳ Nhân Chứng Giê-hô-va nào để biết thêm về những lợi ích bạn có thể nhận được từ sự sắp đặt này. Bạn sẽ khám phá ra rằng Kinh Thánh hoàn toàn không phải là một quyển sách ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Sách này ‘hữu ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, uốn nắn, sửa trị theo tiêu chuẩn công chính’, nhờ đó bạn “có đủ khả năng, được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành”.—2 Ti-mô-thê 3:16, 17.