Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | THƯỢNG ĐẾ NGHĨ GÌ VỀ CHIẾN TRANH?

Quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh vào ngày nay

Quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh vào ngày nay

Ngày nay nhiều người trên thế giới đang bị áp bức. Họ không ngừng cầu khẩn Đức Chúa Trời giải thoát mình, nhưng cũng thắc mắc không biết sự giải thoát ấy có bao giờ đến hay không. Đức Chúa Trời có nghe tiếng họ cầu xin không? Còn những người tham gia chiến tranh để được thoát khỏi nạn áp bức thì sao? Đức Chúa Trời có ủng hộ nỗ lực của họ và xem các cuộc chiến đó là điều chính đáng không?

Ha-ma-ghê-đôn sẽ là trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến

Trước tiên, thật yên tâm khi biết sự thật này: Đức Chúa Trời thấy hết mọi đau khổ trên thế giới ngày nay và ngài sẽ giải quyết vấn đề (Thi-thiên 72:13, 14). Qua Lời ngài là Kinh Thánh, Đức Chúa Trời hứa ‘sẽ ban sự giải thoát cho những người chịu hoạn nạn’. Khi nào? “Vào lúc Chúa Giê-su từ trời xuất hiện với các thiên sứ hùng mạnh của ngài... khi ngài báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và kẻ không vâng theo tin mừng về Chúa Giê-su của chúng ta” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 8). Sự xuất hiện của Chúa Giê-su sẽ xảy ra trong tương lai. Kinh Thánh gọi biến cố này là “cuộc chiến diễn ra vào ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng” hay Ha-ma-ghê-đôn.—Khải huyền 16:14, 16.

Trong cuộc chiến đó, Đức Chúa Trời sẽ không dùng con người nhưng dùng Chúa Giê-su Ki-tô cùng với các tạo vật thần linh mạnh mẽ khác để chống lại kẻ ác. Đạo binh trên trời sẽ chấm dứt mọi nạn áp bức.—Ê-sai 11:4; Khải huyền 19:11-16.

Cho đến ngày nay, quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh vẫn không thay đổi. Ngài vẫn xem chiến tranh là phương tiện chính đáng để chấm dứt sự áp bức và gian ác. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền chính đáng để xác định khi nào cuộc chiến nổ ra và ai tham gia. Như chúng ta vừa xem xét, Đức Chúa Trời đã xác định rằng cuộc chiến chấm dứt sự gian ác, giải cứu người bị áp bức sẽ diễn ra trong tương lai và Chúa Giê-su Ki-tô sẽ lãnh đạo trong cuộc chiến ấy. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không chấp nhận các cuộc chiến trên đất ngày nay, cho dù nó có vẻ cao thượng đến mấy.

Để minh họa: Hãy hình dung hai anh em bắt đầu đánh nhau khi cha vắng nhà. Họ tạm thời ngưng đánh và gọi điện thoại cho cha. Người anh cho rằng em mình sinh sự và đánh mình trước, còn người em lại cho rằng mình bị anh ăn hiếp. Cả hai năn nỉ cha giúp, mỗi người hy vọng cha bênh vực mình. Tuy nhiên, sau khi nghe cả hai phân trần, người cha bảo các con đừng đánh nhau nữa, đợi cha về sẽ giải quyết ổn thỏa. Hai anh em chờ đợi. Nhưng sau đó lại đánh nhau tiếp. Khi về đến nhà, người cha không hài lòng và phạt hai con vì không chịu nghe lời.

Ngày nay, các nước tham chiến thường cầu khấn Đức Chúa Trời giúp đỡ. Nhưng ngài không đứng về bên nào cả. Thay vì thế, Lời ngài là Kinh Thánh cho biết rõ: “Đừng lấy ác trả ác cho ai”, và “anh em đừng trả thù” (Rô-ma 12:17, 19). Hơn nữa, ngài tuyên bố rằng con người nên kiên nhẫn “chờ-đợi Ngài” ra tay hành động, và ngài sẽ làm thế tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn (Thi-thiên 37:7). Khi các nước không chờ đợi Đức Chúa Trời hành động mà cứ lao vào chiến tranh, thì ngài xem các cuộc chiến ấy là hành động lạm quyền và làm ngài buồn lòng. Vì thế, tại Ha-ma-ghê-đôn, Đức Chúa Trời sẽ trút cơn thịnh nộ và sẽ dàn xếp sự xung đột giữa các nước chỉ một lần duy nhất và mãi mãi bằng cách “dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất” (Thi-thiên 46:9; Ê-sai 34:2). Thật vậy, Ha-ma-ghê-đôn sẽ là trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến.

Một trong những ân phước của Nước Trời là sẽ không còn chiến tranh nữa. Chúa Giê-su nói về chính phủ ấy trong lời cầu nguyện nổi tiếng: “Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở trên trời cũng như dưới đất” (Ma-thi-ơ 6:10). Nước Trời không những chấm dứt chiến tranh mà còn loại bỏ nguồn gốc gây ra chiến tranh, đó là sự gian ác. * (Thi-thiên 37:9, 10, 14, 15). Không ngạc nhiên gì khi các môn đồ của Chúa Giê-su mong mỏi được chứng kiến các ân phước của Nước Trời.—2 Phi-e-rơ 3:13.

Tuy nhiên, chúng ta phải chờ bao lâu thì Nước Trời mới chấm dứt mọi đau khổ, áp bức và gian ác? Các lời tiên tri được ứng nghiệm cho thấy chúng ta đang sống trong “những ngày sau cùng” của thế gian này (2 Ti-mô-thê 3:1-5). * Chẳng bao lâu nữa, Nước Trời sẽ chấm dứt những ngày sau cùng này bằng trận chiến Ha-ma-ghê-đôn.

Như được đề cập ở trên, những người chết trong cuộc chiến cuối cùng là những người từ chối “vâng theo tin mừng về Chúa Giê-su của chúng ta” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8). Nhưng hãy nhớ Đức Chúa Trời chẳng hề vui mừng khi người ta chết, trong đó có người ác (Ê-xê-chi-ên 33:11). Vì “chẳng muốn ai bị diệt” trong cuộc chiến cuối cùng này, ngài sắp xếp sao cho tin mừng về Chúa Giê-su “được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân” trước khi trận chiến ấy diễn ra (2 Phi-e-rơ 3:8, 9; Ma-thi-ơ 24:14; 1 Ti-mô-thê 2:3, 4). Thật vậy, qua công việc rao giảng toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va, nhân loại ngày nay có cơ hội biết đến Đức Chúa Trời, hưởng ứng tin mừng về Chúa Giê-su và sống để chứng kiến ngày sẽ không còn chiến tranh nữa.

^ đ. 9 Nước Trời cũng sẽ loại trừ kẻ thù của loài người là cái chết. Như được đề cập trong bài “Kinh Thánh giải đáp” của số này, Đức Chúa Trời sẽ làm vô số người được sống lại, trong đó có những nạn nhân đã qua đời vì chiến tranh trong suốt lịch sử.

^ đ. 10 Để biết thêm thông tin về những ngày sau cùng, xem chương 9 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.