Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA | NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA LÀ AI?

Tại sao chúng tôi đi truyền giáo?

Tại sao chúng tôi đi truyền giáo?

Nhân Chứng Giê-hô-va được người ta biết đến chủ yếu là qua công việc truyền giáo—đi từ nhà này sang nhà khác, tại nơi công cộng và ở bất cứ nơi nào có người. Tại sao chúng tôi làm điều này?

Nhân Chứng Giê-hô-va đi truyền giáo để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và công bố cho người ta biết danh ngài (Hê-bơ-rơ 13:15). Chúng tôi cũng muốn vâng theo chỉ thị của Đấng Ki-tô Giê-su: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ tôi... dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em”.—Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Hơn nữa, chúng tôi yêu người lân cận (Ma-thi-ơ 22:39). Dĩ nhiên, chúng tôi biết rằng phần lớn người ta có niềm tin tôn giáo riêng và không phải ai cũng chú ý đến thông điệp của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi nhận thấy sự dạy dỗ của Kinh Thánh là thông điệp cứu mạng. Đó là lý do chúng tôi “không ngừng dạy dỗ và công bố tin mừng về Đấng Ki-tô”, như các tín đồ đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ nhất.—Công vụ 5:41, 42.

Nhà xã hội học Antonio Cova Maduro đã viết rằng “Nhân Chứng Giê-hô-va nỗ lực hết mình... để lời thánh vươn đến những nơi xa xôi nhất của thế giới”.—Tờ El Universal, Venezuela

Phần lớn độc giả của chúng tôi không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va. Và hàng triệu người tìm hiểu Kinh Thánh với chúng tôi thuộc các tôn giáo khác. Tuy nhiên, họ cảm kích khi được Nhân Chứng đến nhà họ.

Hẳn bạn cũng có những thắc mắc khác về Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng tôi mời bạn tìm lời giải đáp bằng cách