Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA | NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA LÀ AI?

Nhân Chứng Giê-hô-va là những người như thế nào?

Nhân Chứng Giê-hô-va là những người như thế nào?

Chúng tôi là một tổ chức quốc tế và độc lập với các nhóm tôn giáo khác. Dù trụ sở trung ương của chúng tôi ở Hoa Kỳ, nhưng phần lớn Nhân Chứng Giê-hô-va sống trong các quốc gia khác. Thật ra, khoảng tám triệu Nhân Chứng đang giúp người ta tìm hiểu Kinh Thánh trong hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi làm thế vì hưởng ứng lời của Chúa Giê-su: “Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân”.—Ma-thi-ơ 24:14.

Dù sống bất cứ nơi đâu, chúng tôi hết lòng vâng theo luật pháp nhưng cố gắng giữ trung lập về chính trị. Khi làm thế, chúng tôi tuân theo chỉ thị của Chúa Giê-su dành cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô là “không thuộc về thế gian”. Thế nên, chúng tôi không dính líu đến những hoạt động, vấn đề chính trị hoặc ủng hộ chiến tranh (Giăng 15:19; 17:16). Thật ra, trong Thế Chiến II, Nhân Chứng Giê-hô-va bị ở tù, tra tấn và thậm chí mất mạng vì giữ sự trung lập. Một cựu giám mục người Đức viết: “Họ có lý do chính đáng để khẳng định mình là nhóm đông nhất đã từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm vào thời Đức Quốc Xã”.

“[Nhân Chứng Giê-hô-va] nhất quyết giữ tiêu chuẩn đạo đức cao. Chúng ta có thể dùng những người bất vị kỷ như thế ở những vị trí cao nhất trong bộ máy nhà nước, nhưng chúng ta không bao giờ thuyết phục được Nhân Chứng đến đây làm việc... Họ công nhận uy quyền của chính phủ nhưng tin rằng chỉ có chính phủ của Đức Chúa Trời mới có khả năng giải quyết mọi vấn đề của con người”.—Tờ Nová Svobodar, Cộng hòa Séc.

Tuy nhiên, chúng tôi không tự cô lập. Chúa Giê-su cầu nguyện với Đức Chúa Trời về các môn đồ: “Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian” (Giăng 17:15). Do đó, bạn có thể thấy chúng tôi cũng làm việc, mua sắm và đi học trong cộng đồng địa phương.