Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA | CÓ HY VỌNG NÀO CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT?

Có hy vọng nào cho người đã qua đời không?

Có hy vọng nào cho người đã qua đời không?

Người chết có được sống lại không?

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP: “Giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ mả nghe tiếng [Chúa Giê-su] và ra khỏi”.—Giăng 5:28, 29.

Chúa Giê-su báo trước rằng dưới sự cai trị của Nước Trời, tức chính phủ của Đức Chúa Trời trong tương lai, thì mồ mả sẽ không còn nữa. Anh Fernando, được đề cập ở bài trước, nhớ lại: “Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi đọc câu Kinh Thánh Giăng 5:28, 29. Câu này giúp tôi tràn đầy hy vọng và bắt đầu hướng đến tương lai với tinh thần lạc quan”.

Vào thời xưa, người trung thành tên Gióp mong rằng sau khi chết, Đức Chúa Trời sẽ làm ông sống lại. Gióp hỏi: “Nếu một người chết đi, người ấy sẽ sống lại được chăng?”. Rồi ông tự tin đáp: “Suốt những ngày con chịu gian lao vất vả [thời gian ở trong mồ], con vẫn chờ đợi cho đến khi con được giải thoát. Ngài sẽ gọi và con sẽ trả lời Ngài”.—Gióp 14:14, 15, Đặng Ngọc Báu.

Sự sống lại của La-xa-rơ cho chúng ta hy vọng về tương lai

Ý niệm về sự sống lại không xa lạ đối với chị của La-xa-rơ là Ma-thê. Sau khi La-xa-rơ chết, Chúa Giê-su nói với bà: “Em trai chị sẽ sống lại”. Ma-thê thưa: “Tôi biết là đến kỳ sống lại trong ngày sau cùng, em tôi sẽ sống lại”. Rồi Chúa Giê-su phán: “Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai thể hiện đức tin nơi tôi, dù có chết cũng sẽ sống lại” (Giăng 11:23-25). Ngay sau đó, Chúa Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại! Lời tường thuật sống động này cho chúng ta thấy trước những biến cố trọng đại hơn trong tương lai. Hãy hình dung những sự sống lại như thế diễn ra trên toàn cầu!

Có ai được sống lại để lên trời không?

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP: Lời Đức Chúa Trời cho thấy sự sống lại của Chúa Giê-su khác với tám trường hợp được ghi trong Kinh Thánh. Tám người này được sống lại trên đất. Nhưng về sự sống lại của Chúa Giê-su, Kinh Thánh nói: “Chúa Giê-su Ki-tô... đã lên trời và hiện nay ở bên hữu Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:21, 22). Có phải Chúa Giê-su là nhân vật duy nhất được sống lại để lên trời không? Trước đó ngài phán với các sứ đồ: “Nếu tôi đi chuẩn bị chỗ cho anh em thì sẽ trở lại đón anh em về nhà tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó”.—Giăng 14:3.

Chúa Giê-su về trời để chuẩn bị đón một số môn đồ ngài. Những người được sống lại để lên trời gồm 144.000 người (Khải huyền 14:1, 3). Nhưng các môn đồ thân cận của Chúa Giê-su sẽ làm gì trên đó?

 Họ sẽ rất bận rộn! Kinh Thánh cho biết: “Ai có phần trong sự sống lại thứ nhất thật hạnh phúc và thánh khiết; sự chết thứ hai không có quyền trên những người ấy, họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Ki-tô, sẽ cùng làm vua cai trị với ngài trong một ngàn năm” (Khải huyền 20:6). Những người này sẽ cùng Chúa Giê-su cai trị trái đất với tư cách là vua kiêm thầy tế lễ.

Sau đó ai sẽ được sống lại?

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP: Kinh Thánh ghi lại lời của sứ đồ Phao-lô: “Tôi có hy vọng nơi Đức Chúa Trời, và những người này cũng hy vọng như vậy, đó là sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính”.Công vụ 24:15.

Lời Đức Chúa Trời đảm bảo hàng tỉ người đã chết sẽ được sống lại

Theo lời của Phao-lô, ai nằm trong số những “người công chính”? Hãy xem một trường hợp. Vào cuối đời, người trung thành tên Đa-ni-ên được báo rằng: “Ngươi sẽ nghỉ-ngơi; và đến cuối-cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình” (Đa-ni-ên 12:13). Đa-ni-ên sẽ được đánh thức ở đâu? Kinh Thánh cho biết: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29). Hơn nữa, Chúa Giê-su tiên tri: “Hạnh phúc thay những ai có tính ôn hòa, vì sẽ được thừa hưởng trái đất” (Ma-thi-ơ 5:5). Đa-ni-ên cùng những người đàn ông và phụ nữ trung thành khác sẽ được sống lại trên đất, ngay cả được sống vĩnh cửu.

Ai sẽ nằm trong số những người mà Phao-lô gọi là “không công chính”? Họ là hàng tỉ người từng sống và đã qua đời, nhiều người trong đó chưa có cơ hội được hiểu và áp dụng những dạy dỗ của Kinh Thánh. Sau khi được sống lại, họ có thể tìm hiểu về Đức Giê-hô-va * và biết ơn ngài cũng như Chúa Giê-su (Giăng 17:3). Tất cả những ai chọn phụng sự Đức Chúa Trời sẽ có triển vọng sống mãi mãi như Đức Giê-hô-va.

Tất cả những ai chọn phụng sự Đức Chúa Trời sẽ có triển vọng sống mãi mãi với sức khỏe hoàn hảo và hạnh phúc khôn xiết

Tình trạng trên đất sẽ ra sao?

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP: Đức Chúa Trời “sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4). “Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái”.—Ê-sai 65:21.

Hãy hình dung người thân yêu được sống lại và cùng bạn vui hưởng cuộc sống như thế! Nhưng câu hỏi được nêu lên là: “Làm sao bạn tin chắc là sẽ có sự sống lại?”.

^ đ. 15 Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.