Skip to content

Skip to table of contents

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Thế nào là cha mẹ tốt?

Bạn có dạy con yêu thương Đức Chúa Trời không?

Dưới mái ấm gia đình, cha mẹ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau là một môi trường thuận lợi để nuôi dạy con cái lớn khôn (Cô-lô-se 3:14, 19). Như Giê-hô-va Đức Chúa Trời khen Con ngài, cha mẹ tốt cũng khen và yêu thương con mình.—Đọc Ma-thi-ơ 3:17.

Cha trên trời lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của những người thờ phượng ngài. Cha mẹ tốt cố gắng noi gương ngài và lắng nghe con mình (Gia-cơ 1:19). Họ cố gắng hiểu cảm xúc của con, kể cả những lời nói tiêu cực.—Đọc Dân-số Ký 11:11, 15.

Làm thế nào bạn có thể nuôi dạy con trở thành người có trách nhiệm?

Là cha mẹ, bạn có quyền đặt ra những luật lệ cho gia đình (Ê-phê-sô 6:1). Hãy noi theo gương của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương con cái qua việc xác định rõ những luật lệ và hậu quả của việc cãi lời ngài (Sáng-thế Ký 3:3). Nhưng thay vì ép con người vâng lời, ngài cho họ biết những lợi ích khi làm điều đúng.—Đọc Ê-sai 48:18, 19.

Hãy đặt mục tiêu giúp con bạn yêu thương Đức Chúa Trời. Nhờ vậy, chúng sẽ hành động khôn ngoan ngay cả khi không có bạn bên cạnh. Như Đức Chúa Trời dạy dỗ qua gương mẫu của ngài, bạn hãy dạy con yêu thương Đức Chúa Trời qua gương mẫu của bạn.—Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7; Ê-phê-sô 4:32; 5:1.