Skip to content

Skip to table of contents

Ai là kẻ chống lại Đấng Ki-tô?

Ai là kẻ chống lại Đấng Ki-tô?

Một bộ phim kinh dị gần đây có tựa đề Antichrist (Kẻ chống Chúa).

Một nhóm nhạc nổi tiếng đặt tên cho một al-bum là Antichrist Superstar.

Friedrich Nietzsche, triết gia thế kỷ 19, đặt tên cho một tác phẩm của ông là The Antichrist.

Vua và hoàng đế thời Trung Cổ thường gọi kẻ thù của họ là kẻ chống Chúa.

Nhà lãnh đạo cải cách tôn giáo người Đức là Martin Luther gọi các giáo hoàng Công giáo là kẻ chống Chúa.

Vì cụm từ “kẻ chống Chúa”, tức “kẻ chống lại Đấng Ki-tô” từ lâu được dùng để đặt tên cho nhiều điều, từ các quốc vương cho đến phim ảnh, nên hiển nhiên câu hỏi được nêu lên: Ai là kẻ chống lại Đấng Ki-tô? Cụm từ này có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay không? Chắc chắn điều hợp lý là chúng ta tìm trong Kinh Thánh để biết được danh tánh của kẻ này, vì sách đó có đề cập đến cụm từ ấy năm lần.

KẺ CHỐNG LẠI ĐẤNG KI-TÔ ĐƯỢC TỎ LỘ

Sứ đồ Giăng là người viết Kinh Thánh duy nhất dùng cụm từ “kẻ chống lại Đấng Ki-tô”. Ông miêu tả kẻ chống lại Đấng Ki-tô như thế nào? Hãy lưu ý những lời trong thư thứ nhất mang tên ông: “Hỡi các con yêu dấu, nay là giai đoạn cuối, và như anh em đã nghe rằng kẻ chống lại Đấng Ki-tô đang đến, thì nay những kẻ ấy đã xuất hiện nhiều; qua sự việc đó mà chúng ta biết rằng nay là giai đoạn cuối. Họ ra từ chúng ta nhưng không thuộc về chúng ta... Ai là kẻ nói dối, chẳng phải là kẻ không thừa nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô sao? Ấy là kẻ chống lại Đấng Ki-tô, tức kẻ không thừa nhận Cha và Con”.—1 Giăng 2:18, 19, 22.

Sứ đồ Giăng hiểu rằng kẻ chống lại Đấng Ki-tô là những kẻ cố ý lan truyền những giáo lý dối trá về Chúa Giê-su Ki-tô và các dạy dỗ của ngài

Qua những lời trên, chúng ta rút ra được điều gì? Sứ đồ Giăng đề cập đến “những kẻ ấy”, cho thấy rằng kẻ chống lại Đấng Ki-tô là một nhóm người, chứ không phải một người. Những người hoặc các tổ chức hợp thành kẻ chống lại Đấng Ki-tô lan truyền những lời dối trá, phủ nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô hay Đấng Mê-si và cố gắng xuyên tạc mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô. Những người hợp thành kẻ chống lại Đấng Ki-tô tuyên bố mình là Đấng Ki-tô hay là người đại diện của ngài. Nhưng vì họ “ra từ chúng ta”, tức bỏ chúng ta, nên đi lệch khỏi những dạy dỗ đúng đắn của Kinh Thánh. Hơn nữa, nhóm này xuất hiện vào thời điểm sứ đồ Giăng viết thư, trong “giai đoạn cuối”, có lẽ khoảng thời gian mà phần lớn các sứ đồ đã qua đời.

Sứ đồ Giăng viết thêm điều gì về kẻ chống lại Đấng Ki-tô? Nói về các tiên tri giả, ông cảnh báo: “Lời nào công nhận Chúa Giê-su Ki-tô đã đến trong thể xác thịt là lời đến từ Đức Chúa Trời. Còn lời nào không công nhận Chúa Giê-su là không đến từ Đức Chúa Trời. Đó cũng là lời của kẻ chống lại Đấng Ki-tô, tức lời anh em đã nghe rằng sẽ có, và nay đã có trong thế gian” (1 Giăng 4:2, 3). Sau đó, trong thư thứ hai, Giăng nhắc lại điểm này: “Nhiều kẻ lừa gạt đã vào thế gian, là những người không công nhận Chúa Giê-su Ki-tô đến trong thể xác thịt. Họ là kẻ lừa gạt và là kẻ chống lại Đấng Ki-tô” (2 Giăng 7). Rõ ràng, Giăng hiểu kẻ chống lại Đấng Ki-tô là tất cả những kẻ cố ý lan truyền những giáo lý dối trá về Giê-su Ki-tô và những dạy dỗ của ngài.

“TIÊN TRI GIẢ” VÀ “KẺ GIAN ÁC”

Chúa Giê-su cảnh báo các tiên tri giả sẽ đến như ‘loài lang sói háu mồi đội lốt chiên’

Rất lâu trước khi sứ đồ Giăng viết về những người nói lời dối trá để che khuất sự thật của Kinh Thánh, Chúa Giê-su Ki-tô khuyên các môn  đồ: “Hãy coi chừng các tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với anh em nhưng bên trong là loài lang sói háu mồi” (Ma-thi-ơ 7:15). Tương tự thế, sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo tín đồ đạo Đấng Ki-tô ở thành Tê-sa-lô-ni-ca: “Chớ để ai khiến anh em lầm đường lạc lối, dù bằng bất cứ cách nào, vì ngày ấy [ngày của Đức Giê-hô-va] sẽ không đến trước khi có sự bội đạo và trước khi kẻ gian ác là con của sự hủy diệt được tỏ lộ”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3.

Vì thế, vào thế kỷ thứ nhất, các tiên tri giả và kẻ bội đạo đã xuất hiện và cố làm hội thánh đạo Đấng Ki-tô suy yếu dần. Cụm từ “kẻ chống lại Đấng Ki-tô” mà Giăng dùng cũng nói đến tất cả những người lan truyền những lời vu khống cùng giáo lý sai lầm về Chúa Giê-su Ki-tô và những dạy dỗ của ngài. Đức Giê-hô-va xem họ là “con của sự hủy diệt”, như lời Phao-lô miêu tả.

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI NAY CỦA KẺ CHỐNG LẠI ĐẤNG KI-TÔ

Còn ngày nay thì sao? Những người và các tổ chức hợp thành kẻ chống nghịch vẫn chống đối Đấng Ki-tô và các dạy dỗ của ngài. Họ cố ý lan truyền những lời giả dối và vu khống với mục tiêu gây nhầm lẫn về Cha là Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con của ngài là Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta có lý do chính đáng để cảnh giác trước những giáo lý sai lầm như thế. Hãy xem hai trường hợp.

Trong nhiều thế kỷ, các giáo hội phổ biến rộng rãi thuyết Chúa Ba Ngôi, cho rằng Cha và Con cùng một bản thể. Do đó, kẻ chống lại Đấng Ki-tô gây bối rối và che giấu danh tính của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Ki-tô. Sự huyền bí này khiến những người thành thật không thể noi gương Chúa Giê-su Ki-tô và không thể đến gần Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh khuyến khích.—1 Cô-rinh-tô 11:1; Gia-cơ 4:8.

Giáo hội gây thêm hoang mang qua việc khuyến khích dùng các bản dịch Kinh Thánh không có danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Họ làm thế dù sự thật là danh của Đức Giê-hô-va xuất hiện khoảng 7.000 lần trong Kinh Thánh nguyên thủy. Hậu quả thế nào? Sự thật về Đức Chúa Trời trở nên huyền bí hơn.

Nhưng việc biết danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va đã giúp nhiều người thờ phượng có lòng thành có thể đến gần ngài hơn. Đây là trường hợp của anh Richard. Nhớ lại cuộc nói chuyện với hai Nhân Chứng Giê-hô-va, anh cho biết: “Họ cho tôi thấy danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va trong Kinh Thánh. Tôi rất phấn khởi khi biết Đức Chúa Trời có một danh riêng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này”. Từ đó trở đi, anh đã thực hiện những bước thay đổi hầu sống phù hợp với những tiêu chuẩn của Kinh Thánh và làm Đức Giê-hô-va vui lòng. Anh nói thêm: “Biết được danh của Đức Chúa Trời giúp tôi vun đắp mối quan hệ mật thiết với ngài”.

Trong nhiều thế kỷ, kẻ chống lại Đấng Ki-tô đã kìm kẹp hàng triệu người trong sự tối tăm về tâm linh. Nhưng nhờ học Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh mà chúng ta có thể biết được danh tính của kẻ chống lại Đấng Ki-tô và thoát khỏi những lời vu khống cũng như giáo lý sai lầm đến từ kẻ chống lại Đấng Ki-tô.—Giăng 17:17.