Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA | PHẢI CHĂNG TẬN THẾ SẮP ĐẾN?

“Tận thế”​—Điều này có nghĩa gì?

“Tận thế”​—Điều này có nghĩa gì?

Bạn nghĩ gì khi nghe câu: “Tận thế sắp đến rồi”? Bạn có nghĩ đến một thiên thạch va vào trái đất và triệt tiêu mọi sự sống trên đó không? Hay bạn hình dung một thảm họa ảnh hưởng đến môi sinh hoặc chiến tranh thế giới thứ ba? Những cảnh tượng như thế có thể khiến một số người cảm thấy lo lắng, còn người khác thì hoài nghi hoặc thậm chí cảm thấy buồn cười.

Kinh Thánh nói: “Sẽ đến thời điểm kết thúc”, tức tận thế (Ma-thi-ơ 24:14). Sự kiện này cũng được gọi là “ngày lớn của Đức Chúa Trời” và “Ha-ma-ghê-đôn” (Khải huyền 16:14, 16). Đúng là nhiều tôn giáo dạy dỗ lộn xộn về chủ đề này và có rất nhiều khái niệm lạ lùng, ảm đạm. Tuy nhiên, chính Kinh Thánh nói rõ về thời điểm kết thúc, cho biết thời điểm kết thúc có nghĩa gì và không có nghĩa gì. Lời Đức Chúa Trời cũng giúp chúng ta thấy rõ thời điểm kết thúc sắp đến hay chưa. Trên hết, Kinh Thánh dạy chúng ta biết cách để sống sót! Nhưng trước tiên, hãy làm sáng tỏ những quan niệm sai và lập một định nghĩa. Theo Kinh Thánh, “thời điểm kết thúc” thật sự có nghĩa gì?

 THỜI ĐIỂM KẾT THÚC KHÔNG CÓ NGHĨA:

 1. TRÁI ĐẤT BỊ HỦY DIỆT BẰNG LỬA.

  Kinh Thánh nói: “[Đức Chúa Trời] sáng-lập đất trên các nền nó; đất sẽ không bị rúng-động đến đời đời” (Thi-thiên 104:5). Câu Kinh Thánh này và những câu khác đảm bảo với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt trái đất, cũng không bao giờ để cho ai hủy diệt nó!—Truyền-đạo 1:4; Ê-sai 45:18.

 2. LÀ BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN, KHÔNG ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC.

  Kinh Thánh tiết lộ rằng sự kết thúc đã được định trước—Đức Chúa Trời đã sắp đặt một thời điểm cụ thể cho biến cố ấy. Sách này cũng cho biết: “Về ngày hoặc giờ đó thì không ai biết, kể cả thiên sứ trên trời và Con cũng vậy, nhưng chỉ mình Cha biết mà thôi. Hãy luôn canh chừng và tỉnh thức, vì anh em không biết thời điểm đã định là khi nào” (Mác 13:32, 33). Rõ ràng Đức Chúa Trời, tức “Cha”, ‘đã định thời điểm’ cụ thể khi nào ngày ấy sẽ bắt đầu.

 3. DO CON NGƯỜI GÂY RA HOẶC DO THIÊN THẠCH ĐÂM VÀO.

  Điều gì sẽ dẫn đến thời điểm kết thúc? Câu Kinh Thánh của sách Khải huyền 19:11 viết: “Tôi thấy trời mở ra, kìa, có một con ngựa bạch. Đấng cưỡi ngựa được gọi là Đấng Trung Thành và Chân Thật”. Câu 19 nói tiếp: “Tôi thấy con thú dữ, các vua trên đất cùng đạo quân của họ nhóm lại gây chiến với đấng cưỡi ngựa và đạo quân của ngài” (Khải huyền 19:11-21). Dù phần lớn những từ ngữ trên mang nghĩa tượng trưng, nhưng chúng ta có thể dễ nhận ra điều này: Đức Chúa Trời sẽ phái đạo binh thiên sứ đến tiêu diệt những kẻ thù của ngài.

Thông điệp Kinh Thánh về thời điểm kết thúc là tin tốt lành, chứ không phải tin xấu

 THỜI ĐIỂM KẾT THÚC CÓ NGHĨA:

 1. CHẤM DỨT SỰ CAI TRỊ THẤT BẠI CỦA CON NGƯỜI.

  Kinh Thánh giải thích: “Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước [chính phủ] không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44). Như được đề cập ở trên, nơi điểm 3, sẽ có sự tiêu diệt “các vua trên đất cùng đạo quân của họ”, tức những người “nhóm lại gây chiến với đấng cưỡi ngựa và đạo quân của ngài”.—Khải huyền 19:19.

 2. CHIẾN TRANH, BẠO LỰC VÀ BẤT CÔNG KHÔNG CÒN NỮA.

  “[Đức Chúa Trời] dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất” (Thi-thiên 46:9). “Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó” (Châm-ngôn 2:21, 22). Đức Chúa Trời nói: “Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới”.—Khải huyền 21:4, 5.

 3. CHẤM DỨT CÁC TÔN GIÁO PHỤ LÒNG TIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ CON NGƯỜI.

  Kinh Thánh nói: “Những kẻ tiên-tri nói tiên-tri dối, các thầy tế-lễ bởi đó mà cầm quyền!... Khi đến cuối-cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?” (Giê-rê-mi 5:31). “Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với tôi: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi đã nhân danh ngài mà nói tiên tri, nhân danh ngài mà đuổi ác thần, và nhân danh ngài mà làm nhiều phép lạ sao?’. Nhưng tôi sẽ tuyên bố với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hỡi những kẻ làm điều ác, hãy đi cho khuất mắt ta!”.—Ma-thi-ơ 7:21-23.

 4. KHÔNG CÒN NHỮNG KẺ ỦNG HỘ VÀ CỐ KÉO DÀI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY.

  Chúa Giê-su Ki-tô nói: “Sự kết án dựa trên điều này: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta không yêu ánh sáng mà lại yêu bóng tối vì việc làm của họ là gian ác” (Giăng 3:19). Kinh Thánh có đề cập đến sự hủy diệt thế gian trước đây vào thời người đàn ông trung thành tên Nô-ê. “Thế gian thời bấy giờ bị hủy diệt khi chìm ngập trong nước. Cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay để dành lại cho lửa, được giữ cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính”.—2 Phi-e-rơ 3:5-7.

Hãy lưu ý là “ngày phán xét và hủy diệt” được ví như sự hủy diệt “thế gian” vào thời Nô-ê. Vậy, đó là thế gian nào? Trái đất của chúng ta tồn tại; còn “những kẻ không tin kính”, tức kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì “bị hủy diệt”. Tương tự thế, trong “ngày phán xét” của Đức Chúa Trời sắp đến, những ai là kẻ thù của ngài cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng những người bạn của Đức Chúa Trời sẽ được che chở, như Nô-ê và gia đình ông thời xưa.—Ma-thi-ơ 24:37-42.

Hãy hình dung trái đất sẽ tuyệt vời biết bao sau khi Đức Chúa Trời xóa bỏ mọi thế lực xấu! Rõ ràng, thông điệp Kinh Thánh về thời điểm kết thúc là tin tốt lành, chứ không phải tin xấu. Tuy nhiên, bạn có thể thắc mắc: “Kinh Thánh có cho chúng ta biết khi nào thời điểm kết thúc sẽ đến không? Biến cố ấy có sắp xảy ra không? Làm thế nào mình có thể sống sót?”.