Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Điều gì thôi thúc nhiều người xem xét sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa?

Chẳng phải sự sống tuyệt diệu sao?

Khoảng 3000 năm trước, một thi sĩ đã viết: “Tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng” (Thi-thiên 139:14). Khi xem xét một em bé phát triển như thế nào từ một đơn bào, chẳng phải điều đó làm bạn vô cùng thán phục sao? Nhiều người công nhận Đấng Tạo Hóa đã thiết kế mọi sinh vật.—Đọc Thi-thiên 139:13-17; Hê-bơ-rơ 3:4.

Đấng tạo nên vũ trụ và làm trái đất trở thành nơi có người ở cũng tạo ra sự sống (Thi-thiên 36:9). Ngài thông tri với con người và cho chúng ta biết về chính ngài.—Đọc Ê-sai 45:18.

Chúng ta có tiến hóa từ thú vật không?

Cơ thể của chúng ta có nhiều chi tiết giống với một số loài vật. Lý do là vì Đấng Tạo Hóa tạo ra loài người và động vật để sống trên trái đất. Ngài tạo ra người đàn ông đầu tiên từ bụi đất, chứ không phải từ thú vật.—Đọc Sáng-thế Ký 1:24; 2:7.

Loài người khác với loài vật về hai phương diện then chốt. Thứ nhất, loài người có khả năng hiểu biết, yêu thương và kính sợ Đấng Tạo Hóa. Thứ hai, loài người được tạo ra để sống mãi mãi, còn loài vật thì không. Nhưng hiện nay, con người gánh chịu cái chết vì người đàn ông đầu tiên đã chối bỏ sự hướng dẫn của Đấng Tạo Hóa.—Đọc Sáng-thế Ký 1:27; 2:15-17.