Skip to content

Skip to table of contents

 CÂU HỎI ĐỘC GIẢ

Sự thật về Lễ Giáng Sinh là gì?

Sự thật về Lễ Giáng Sinh là gì?

Hàng triệu người trên khắp thế giới cử hành Lễ Giáng Sinh vì nhiều lý do. Một số người chung vui với bạn bè và gia đình. Người khác thì suy ngẫm về Đức Chúa Trời hay dành thời gian để giúp người nghèo hoặc gặp khó khăn. Riêng những điều này là việc tốt đáng làm. Tuy nhiên, các việc đó có liên hệ với những mặt tiêu cực của ngày lễ này.

Thứ nhất, nhiều người ăn mừng tin rằng Lễ Giáng Sinh là kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, nhiều sử gia đều đồng tình rằng không ai biết ngày sinh của ngài. Sách Christian Book of Why ghi nhận “các tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu từ chối việc định một ngày để đánh dấu sự ra đời của Chúa Giê-su” vì họ muốn “tách biệt khỏi tất cả các thực hành ngoại giáo”. Thật thú vị, Kinh Thánh không cho biết Chúa Giê-su từng cử hành ngày sinh của chính ngài hay của bất kỳ ai khác. Trái lại, ngài chỉ thị cho các môn đồ tưởng niệm sự chết của ngài.—Lu-ca 22:19.

Thứ hai, nhiều học giả đồng ý rằng đa số các truyền thống về Lễ Giáng Sinh có nguồn gốc từ ngoại giáo và không thuộc Ki-tô giáo. Những điều đó bao gồm ông già Nô-en cũng như việc dùng cây tầm gửi và cây Nô-en, tặng quà cho nhau, thắp nến, đốt khúc cây Giáng Sinh, treo vòng hoa trang trí và hát mừng Giáng Sinh. Liên quan đến một số phong tục này, sách Externals of the Catholic Church cho biết: “Khi tặng và nhận quà Giáng Sinh, treo vòng hoa màu xanh tại nhà riêng và nhà thờ, thì bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng có lẽ mình đang thực hành các phong tục ngoại giáo?”

“Khi tặng và nhận quà Giáng Sinh, treo vòng hoa màu xanh tại nhà riêng và nhà thờ, thì bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng có lẽ mình đang thực hành các phong tục ngoại giáo?” —The Externals of the Catholic Church

Dù vậy, có lẽ bạn thắc mắc có gì sai không khi theo những phong tục dường như vô hại ấy. Hãy xem điểm thứ ba, và cũng là lời giải đáp. Đức Chúa Trời không chấp nhận việc pha trộn tôn giáo sai lầm với sự thờ phượng thanh sạch. Qua nhà tiên tri A-mốt, Đức Chúa Trời phán với những người thờ phượng ương ngạnh trong nước Y-sơ-ra-ên xưa: “Ta ghét; ta khinh-dể những kỳ lễ của các ngươi... Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta”.—A-mốt 5:21, 23.

Tại sao những lời này mạnh mẽ như thế? Hãy xem điều mà những người ở vương quốc phía bắc của nước Y-sơ-ra-ên xưa đã làm. Vua đầu tiên của họ là Giê-rô-bô-am đặt tượng bò vàng trong thành Đan và Bê-tên, dụ dỗ người dân thờ phượng những tượng này thay vì thờ phượng Đức Giê-hô-va cách đúng đắn tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua cũng tổ chức các lễ hội và bổ nhiệm các thầy tế lễ để giúp người ta cử hành lễ.—1 Các Vua 12:26-33.

Những gì người Y-sơ-ra-ên đã làm có vẻ vì lý do chính đáng. Suy cho cùng, chẳng phải họ làm những điều này nhân danh Đức Chúa Trời cũng như làm ngài hài lòng hay sao? Những lời mạnh mẽ của Đức Chúa Trời qua A-mốt và các nhà tiên tri khác cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về những thực hành như thế. Qua nhà tiên tri Ma-la-chi, Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay-đổi” (Ma-la-chi 3:6). Điều đó chẳng phải cho chúng ta biết Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về những ngày Lễ Giáng Sinh ngày nay hay sao?

Sau khi xem xét những sự thật ở trên, hàng triệu người đã quyết định không ăn mừng Giáng Sinh. Thay vì thế, họ tìm thấy niềm vui và sự thỏa nguyện thật sự khi dành thời gian với bạn bè và gia đình, cũng như giúp người nghèo hoặc người gặp khó khăn bất cứ lúc nào họ có thể làm trong năm.