Skip to content

Skip to table of contents

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Chúa Giê-su sẽ làm gì trong tương lai?

Vào năm 33 CN, Chúa Giê-su chết, được sống lại và lên trời. Một thời gian dài sau đó, ngài được ban quyền làm Vua (Đa-ni-ên 7:13, 14). Trong tương lai, với cương vị là Vua, Chúa Giê-su sẽ thiết lập một thế giới bình an và loại trừ đói nghèo.—Đọc Thi-thiên 72:7, 8, 13.

Với cương vị là Vua, Chúa Giê-su sẽ tẩy sạch khỏi trái đất sự bất công

Là Đấng Cai Trị của nhân loại, Chúa Giê-su sẽ làm những điều vô cùng tuyệt diệu. Ngài sẽ dùng quyền năng Cha ban để phục hồi tình trạng hoàn hảo cho nhân loại. Họ sẽ vui hưởng đời sống trên đất mà không bao giờ phải già đi và chết.—Đọc Giăng 5:26-29; 1 Cô-rinh-tô 15:25, 26.

Hiện nay, Chúa Giê-su đang làm gì?

Hiện nay, Chúa Giê-su đang hướng dẫn các môn đồ chân chính thực hiện công việc rao truyền tin mừng trên khắp đất. Họ đến gặp và cho người khác biết Kinh Thánh nói gì về Nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su hứa rằng ngài sẽ tiếp tục hỗ trợ các môn đồ thực hiện công việc này cho đến khi Nước Đức Chúa Trời chấm dứt sự cai trị của các chính phủ loài người.—Đọc Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20.

Qua hội thánh đạo Đấng Ki-tô chân chính, Chúa Giê-su đang hướng dẫn người ta để có lối sống tốt hơn. Ngài sẽ tiếp tục dẫn dắt họ vượt qua sự hủy diệt của thế gian hiện tại để vào thế giới mới mà Đức Chúa Trời đã hứa.—Đọc 2 Phi-e-rơ 3:7, 13; Khải huyền 7:17.