Skip to content

Skip to table of contents

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Có hy vọng cho người đã khuất không?

Cái chết giống như giấc ngủ theo nghĩa người đã qua đời không có ý thức và không thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Ðấng Tạo Hóa có thể làm người chết sống lại. Ðể minh chứng điều này, Ðức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-su quyền năng làm một vài người sống lại.—Ðọc Truyền-đạo 9:5; Giăng 11:11, 43, 44.

Cái chết giống như giấc ngủ theo nghĩa nào?

Ðức Chúa Trời hứa rằng những người đã khuất đang ở trong trí nhớ của ngài sẽ được sống lại trong thế giới mới công chính. Những người này vẫn yên nghỉ cho đến khi Ðức Chúa Trời làm họ sống lại. Ðức Chúa Trời Toàn Năng mong muốn dùng quyền năng của ngài để làm người chết sống lại.—Ðọc Gióp 14:14, 15.

Sự sống lại sẽ diễn ra như thế nào?

Khi Ðức Chúa Trời làm người ta sống lại, họ sẽ nhận ra bản thân, bạn bè và gia đình của mình. Dù cơ thể một người bị phân hủy, Ðức Chúa Trời có thể làm người đó sống lại bằng cơ thể mới.—Ðọc 1 Cô-rinh-tô 15:35, 38.

Chỉ có số ít người được sống lại để lên trời (Khải huyền 20:6). Ða số người sống lại sẽ sống trong địa đàng được khôi phục trên đất. Những người này sẽ có sự khởi đầu mới, với triển vọng sống vĩnh cửu.—Ðọc Thi-thiên 37:29; Công vụ 24:15.