Skip to content

Skip to table of contents

Mọi đau khổ sắp chấm dứt!

Mọi đau khổ sắp chấm dứt!

Hãy hình dung bạn sống trong một thế giới không hề có đau khổ—một thế giới không có tội ác, chiến tranh, bệnh tật và thiên tai. Hãy hình dung mỗi sớm mai thức dậy, bạn không phải lo lắng về sự kỳ thị, áp bức hay nền kinh tế bất ổn. Phải chăng tất cả chỉ là mộng tưởng? Phải công nhận rằng không một ai hay một tổ chức nào của con người có thể mang lại những điều đó. Nhưng Ðức Chúa Trời đã hứa sẽ xóa sạch mọi nguyên nhân gây ra đau khổ cho nhân loại, kể cả những nguyên nhân được kể đến trong bài trước. Hãy lưu ý những lời hứa sau đây trong Kinh Thánh:

SỰ CAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ TỐT

“Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”.—Ða-ni-ên 2:44.

Nước của Ðức Chúa Trời là một chính phủ ở trên trời. Ðấng được Ðức Chúa Trời chọn cai trị nước ấy, Chúa Giê-su Ki-tô, sẽ thay thế toàn bộ sự cai trị của con người và lo sao cho ý định của Ðức Chúa Trời sẽ được thực hiện cả trên trời lẫn dưới đất (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Chính phủ này sẽ không bị bất kỳ chính phủ nào của loài người thay thế vì đó là “Nước vĩnh cửu của Chúa Giê-su Ki-tô, Ðấng Cứu Rỗi chúng ta”. Muôn nơi sẽ an hưởng thái bình mãi mãi.—2 Phi-e-rơ 1:11.

TÔN GIÁO SAI LẦM SẼ BỊ LOẠI TRỪ

“Chính Sa-tan cũng luôn giả dạng làm thiên sứ của sự sáng. Thế nên, chẳng có gì lạ nếu những kẻ hầu việc của hắn cũng luôn giả dạng làm người hầu việc cho sự công chính. Nhưng công việc của họ thế nào, kết cuộc của họ cũng sẽ thế ấy”.—2 Cô-rinh-tô 11:14, 15.

Tôn giáo sai lầm sẽ bị vạch trần là sản phẩm của Kẻ Quỷ Quyệt và sẽ bị loại trừ khỏi mặt đất. Sẽ chẳng còn vết tích của những thành kiến và cuộc giết chóc vì tôn giáo. Nhờ đó, hết thảy những ai yêu mến “Ðức Chúa Trời hằng sống và có thật” có thể thờ phượng ngài với cùng “một đức tin”, theo “đúng sự thật và sự hướng dẫn của thần khí”. Mọi người sẽ được bình an và hợp nhất!—1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9; Ê-phê-sô 4:5; Giăng 4:23.

SỰ BẤT TOÀN CỦA CON NGƯỜI CHỈ CÒN LÀ DĨ VÃNG

“Chính Ðức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.—Khải huyền 21:3, 4.

Giê-hô-va Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện điều đó qua Con ngài là Chúa Giê-su, đấng đã hy sinh mạng sống vì nhân loại (Giăng 3:16). Dưới sự  hướng dẫn của Chúa Giê-su, con người sẽ trở thành hoàn hảo. Không còn ai phải đau khổ vì “chính Ðức Chúa Trời sẽ ở cùng họ” và “lau hết nước mắt trên mắt họ”. Chẳng bao lâu nữa, sự bất toàn và đau khổ chỉ còn là dĩ vãng; “người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:29.

CÁC ÁC THẦN SẼ KHÔNG CÒN

“Thiên sứ ấy bắt con rồng, tức con rắn xưa kia, là Kẻ Quỷ Quyệt và là Sa-tan, rồi xiềng hắn lại trong một ngàn năm. Thiên sứ quăng hắn xuống vực sâu, đóng vực rồi niêm phong lại để hắn không lừa dối các dân được nữa”.—Khải huyền 20:2, 3.

Mọi ảnh hưởng của Sa-tan sẽ biến mất khi hắn và các ác thần bị xiềng và quăng xuống “vực sâu”, tức là một tình trạng hoàn toàn ngưng hoạt động. Chúng sẽ không thể kiểm soát những vấn đề của loài người được nữa. Thật nhẹ nhõm biết bao khi được sống trong một thế giới không còn những ảnh hưởng của Sa-tan và các ác thần!

“NHỮNG NGÀY SAU CÙNG” SẼ KẾT THÚC

“Những ngày sau cùng” sẽ kết thúc với điều mà Chúa Giê-su gọi là “hoạn nạn lớn”. Ngài nói: “Sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi có loài người cho tới nay chưa hề xảy ra như vậy, và sau này cũng không xảy ra nữa”.—Ma-thi-ơ 24:21.

Hoạn nạn sẽ lớn theo nghĩa là sẽ có những tai họa xảy ra trên bình diện chưa từng thấy. Ðỉnh điểm của những biến cố ấy sẽ là “cuộc chiến diễn ra vào ngày lớn của Ðức Chúa Trời Toàn Năng”, còn gọi là “Ha-ma-ghê-đôn”.—Khải huyền 16:14, 16, chú thích.

Những người yêu chuộng sự công chính ở khắp mọi nơi đều trông đợi thế gian gian ác này bị kết liễu. Hãy xem một số ân phước đang chờ đón họ trong Nước Trời.

ÐỨC CHÚA TRỜI SẼ LÀM NHIỀU HƠN NỮA!

“Một đám đông” sẽ được bảo toàn mạng sống để bước vào thế giới mới hòa bình: Lời Ðức Chúa Trời nói về “một đám đông” không ai đếm được sẽ “vượt qua hoạn nạn lớn” và được bảo toàn mạng sống để bước vào thế giới mới công chính (Khải huyền 7:9, 10, 14; 2 Phi-e-rơ 3:13). Họ biết sự giải cứu của họ đến từ Chúa Giê-su Ki-tô, “Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian”.—Giăng 1:29.

Những lợi ích to lớn do nền giáo dục của Ðức Chúa Trời mang lại: Trong thế giới mới, “thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Ðức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:9). Nền giáo dục của Ðức Chúa Trời sẽ bao gồm sự chỉ dẫn về cách sống hòa thuận với mọi người và phù hợp với môi trường. Ðức Chúa Trời hứa: “Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời ngươi, là Ðấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi”.—Ê-sai 48:17.

Những người thân yêu qua đời sẽ sống lại: Khi còn trên đất, Chúa Giê-su làm bạn ngài là La-xa-rơ sống lại (Giăng 11:1, 5, 38-44). Qua đó, Chúa Giê-su cho thấy điều ngài sẽ làm trên bình diện lớn hơn nhiều trong Nước Trời.—Giăng 5:28, 29.

Sự bình an và công chính sẽ còn mãi mãi: Dưới sự cai trị của Ðấng Ki-tô, sự gian ác sẽ lùi vào quá khứ. Làm sao chúng ta biết? Vì Chúa Giê-su có thể đọc được lòng, và ngài sẽ dùng khả năng đó để xét đoán xem ai là công chính và ai là gian ác. Những người không chịu thay đổi đường lối gian ác sẽ không được sống trong thế giới mới.—Thi-thiên 37:9, 10; Ê-sai 11:3, 4; 65:20; Ma-thi-ơ 9:4.

Những gì chúng ta vừa xem xét chỉ là một số trong nhiều lời tiên tri của Kinh Thánh cho thấy thời kỳ tuyệt vời sắp đến. Khi Nước Trời cai trị trái đất, sự “bình-yên dư-dật” sẽ còn mãi mãi (Thi-thiên 37:11, 29). Mọi nguyên nhân gây ra bao đau đớn và sầu khổ cho nhân loại sẽ bị xóa bỏ. Chúng ta có lời đảm bảo của Ðức Chúa Trời: “Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới... những lời ấy là trung tín và chân thật”.—Khải huyền 21:5.