Skip to content

Skip to table of contents

 HÃY ÐẾN GẦN ÐỨC CHÚA TRỜI

Ðức Chúa Trời yêu thương người vui lòng hiến tặng

Ðức Chúa Trời yêu thương người vui lòng hiến tặng

Loại quà tặng nào sẽ làm bạn thật sự biết ơn? Khi nhận quà từ một người, chắc chắn đa số chúng ta đều vui nếu biết rằng người ấy tặng vì thương mình chứ không phải vì bổn phận hay trách nhiệm. Về việc ban cho, động lực là quan trọng, đối với chúng ta, và càng quan trọng hơn nữa đối với Ðức Chúa Trời. Hãy xem xét những lời Ðức Chúa Trời hướng dẫn sứ đồ Phao-lô viết nơi 2 Cô-rinh-tô 9:7.

Tại sao Phao-lô viết những lời ấy? Ông muốn khuyến khích tín đồ ở thành Cô-rinh-tô góp phần cứu trợ những anh em đồng đạo đang có nhu cầu ở xứ Giu-đa. Ông có cố ép họ hiến tặng không? Không. Thay vì vậy, ông viết: “Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Ðức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng”. Chúng ta hãy xem kỹ hơn về lời nhắc nhở này.

“Làm theo lòng mình đã định”. Phao-lô nhắc rằng tín đồ đạo Ðấng Ki-tô chân chính ban cho vì trong lòng đã quyết định làm thế. Do đó, thay vì đóng góp mà không để ý đến nhu cầu của anh em đồng đạo, một tín đồ suy nghĩ kỹ về những nhu cầu ấy và tự hỏi liệu mình có thể làm gì để đáp ứng nhu cầu của họ.—1 Giăng 3:17.

“Không miễn cưỡng hay bị ép buộc”. Phao-lô lưu ý hai loại ban cho không có trong vòng những tín đồ chân chính, đó là miễn cưỡng và bị ép buộc. Từ Hy Lạp được dịch là “miễn cưỡng” có nghĩa đen là “buồn (hay đau lòng)”. Một tài liệu giải thích rằng một người miễn cưỡng cho thì trong lòng buồn rầu vì tiền rời khỏi túi. Một người bị ép buộc thì cho vì cảm thấy mình bị áp lực phải làm vậy. Nếu người tặng chỉ vì miễn cưỡng hay bị ép buộc thì có ai trong chúng ta muốn nhận quà của người ấy không?

“Ðức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng”. Phao-lô nói rằng khi một tín đồ quyết định ban cho thì người ấy nên vui lòng làm thế. Thật vậy, ban cho với động lực đúng đắn sẽ mang lại hạnh phúc (Công vụ 20:35). Người vui lòng ban cho khó giấu được niềm vui của mình. Từ Hy Lạp được dịch là “vui lòng” có thể diễn tả cảm xúc bên trong lẫn biểu hiện bên ngoài của người cho. Một người vui lòng ban cho sẽ làm chúng ta cảm động. Người ấy cũng làm Ðức Giê-hô-va hài lòng. Một bản dịch khác nói: “Ðức Chúa Trời thương người thích ban cho”.—Contemporary English Version.

“Ðức Chúa Trời thương người thích ban cho”

Những lời Ðức Chúa Trời hướng dẫn sứ đồ Phao-lô viết là một nguyên tắc chỉ dẫn các tín đồ trong việc ban cho. Dù là cho thời gian, năng lực hay của cải, chúng ta hãy làm vì thật lòng muốn thế và vì cảm nghiệm được niềm vui thật sự khi rộng rãi với người khác, nhất là những người có nhu cầu. Sự ban cho như thế không chỉ làm chúng ta hạnh phúc mà còn giúp chúng ta được Ðức Chúa Trời quý mến, vì ngài “yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng”.

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng chín

1 và 2 Cô-rinh-tô