Skip to content

Skip to table of contents

Có tôn giáo nào đáng tin cậy?

Có tôn giáo nào đáng tin cậy?

Nếu thất vọng về một tôn giáo nào đó, có lẽ bạn thấy khó để tin cậy bất cứ tôn giáo nào. Nhưng, hãy tin chắc có một tôn giáo đáng để bạn tin cậy. Khi còn trên đất, Chúa Giê-su tập hợp một nhóm môn đồ trung thành và dạy họ sống theo các tiêu chuẩn của Ðức Chúa Trời. Môn đồ chân chính của Ðấng Ki-tô, những người cố gắng sống theo các tiêu chuẩn của đạo Ðấng Ki-tô, vẫn hiện hữu. Bạn có thể tìm thấy họ ở đâu?

Chị Estelle, được đề cập ở bài trước, cho biết: “Cuối cùng, chỉ khi học với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi mới bắt đầu hiểu Kinh Thánh. Không lâu sau, tôi hiểu câu Giăng 8:32: ‘Anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em’”.

Anh Ray, được đề cập trong loạt bài này, nói: “Nhờ học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi biết Ðức Chúa Trời không chịu trách nhiệm về sự đau khổ của nhân loại. Tôi rất biết ơn, dù Ðức Chúa Trời có lý do chính đáng để cho sự gian ác diễn ra, nhưng ngài cũng hứa sẽ sớm loại trừ điều này”.

Rõ ràng, đối với tiêu chuẩn đạo đức thấp của thế gian này, rất khó bơi ngược dòng. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm được. Nhiều người muốn được giúp đỡ để hiểu và áp dụng Kinh Thánh. Ðó là lý do Nhân Chứng Giê-hô-va giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí tại nhà. Mỗi tuần, rất nhiều người học những điều Kinh Thánh thật sự dạy. Ðiều này giúp họ đến gần Ðấng Tạo Hóa và có đời sống hạnh phúc hơn. *

Hãy hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va vì sao họ tin cậy tôn giáo mình

Khi gặp lại Nhân Chứng Giê-hô-va, hãy hỏi vì sao họ tin cậy tôn giáo mình. Xem các dạy dỗ và danh tiếng của họ. Rồi chính bạn có thể kết luận có một tôn giáo đáng tin cậy hay không.

^ đ. 5 Ðể biết thêm thông tin, xem sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.