Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA: MỘT GƯƠNG MẪU NỔI BẬT

Môi-se là ai?

Môi-se là ai?

Bạn nghĩ gì khi nghe đến tên Môi-se? Bạn nghĩ:

  • em bé được mẹ giấu trong cái thúng, thả trôi trên sông Ni-lơ?
  • cậu bé được con gái Pha-ra-ôn nuôi dạy và lớn lên trong nhung lụa ở Ai Cập, nhưng không bao giờ quên mình mang dòng máu Y-sơ-ra-ên?
  • người chăn chiên ở Ma-đi-an trong 40 năm?
  • người được nói chuyện với Ðức Giê-hô-va * tại bụi gai cháy?
  • người đứng trước mặt vị vua Ai Cập, can đảm đòi tự do cho dân Y-sơ-ra-ên?
  • người, theo sự hướng dẫn của Ðức Chúa Trời, thông báo Mười Tai Vạ giáng xuống Ai Cập khi vua xứ này xem thường Ðức Chúa Trời?
  • người dẫn dân Y-sơ-ra-ên xuất hành khỏi Ai Cập một cách ấn tượng?
  • người được dùng để rẽ Biển Ðỏ?
  • người ban cho dân Y-sơ-ra-ên Mười Ðiều Răn của Ðức Chúa Trời?

Ông Môi-se đã trải nghiệm tất cả những điều kể trên và còn nhiều hơn nữa. Vậy, không ngạc nhiên gì khi người đàn ông trung thành này được tín đồ đạo Ðấng Ki-tô, Do Thái giáo cũng như Hồi giáo kính trọng vô cùng!

Rõ ràng, Môi-se là nhà tiên tri đã thể hiện sức mạnh lạ kỳ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10-12). Ông đã để Ðức Chúa Trời dùng mình theo một cách phi thường. Tuy nhiên, Môi-se cũng là một người bình thường. Như những nhà tiên tri khác, Môi-se là người “có cảm xúc như chúng ta” (Gia-cơ 5:17; Ma-thi-ơ 17:1-9). Môi-se từng đương đầu với nhiều khó khăn giống chúng ta và đã vượt qua.

Bạn có muốn biết làm sao ông làm được điều đó không? Hãy xem xét ba đức tính mà Môi-se đã thể hiện và chúng ta có thể học được gì từ gương của ông.

^ đ. 7 Giê-hô-va là danh Ðức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.