Skip to content

Skip to table of contents

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Danh của Ðức Chúa Trời là gì?

Những thành viên trong gia đình chúng ta đều có tên. Con vật nuôi cũng có tên! Chẳng phải Ðức Chúa Trời có một danh là điều hợp lý sao? Kinh Thánh cho biết Ðức Chúa Trời có nhiều tước vị, như Ðức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa Tối Thượng và Ðấng Tạo Hóa, nhưng ngài cũng có danh riêng.—Ðọc Ê-sai 42:8.

Nhiều bản dịch Kinh Thánh dùng danh Ðức Chúa Trời nơi Thi-thiên 83:18. Chẳng hạn, Bản Truyền thống viết: “Danh là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.

Tại sao chúng ta nên dùng danh của Ðức Chúa Trời?

Ðức Chúa Trời muốn chúng ta dùng danh riêng của ngài. Khi nói chuyện với những người mình yêu thương, như bạn bè thân yêu, chúng ta dùng tên của họ. Vậy, khi nói chuyện với Ðức Chúa Trời thì sao? Chúa Giê-su Ki-tô cũng khuyến khích việc dùng danh của Ðức Chúa Trời.—Ðọc Ma-thi-ơ 6:9; Giăng 17:26.

Tuy nhiên, để trở thành bạn của Ðức Chúa Trời, chúng ta cần hiểu thêm về ngài, chứ không phải chỉ biết tên. Chẳng hạn, Ðức Chúa Trời là đấng như thế nào? Có thể nào đến gần ngài không? Bạn có thể tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi này trong Kinh Thánh.