Skip to content

Skip to table of contents

Chúng ta có nên thắc mắc với Thượng Đế?

Chúng ta có nên thắc mắc với Thượng Đế?

Một số người cho rằng thắc mắc với Thượng Đế hay Đức Chúa Trời là sai. Có lẽ họ cảm thấy bất kính khi hỏi tại sao Đức Chúa Trời cho phép hay không cho phép điều nào đó xảy ra. Bạn có nghĩ như thế không?

Nếu có, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nhiều người tốt đã từng hỏi Đức Chúa Trời. Hãy xem một số câu hỏi mà họ đã đặt ra cho ngài:

Người trung thành Gióp: “Cớ sao kẻ gian-ác sống, trở nên già-cả và quyền-thế cường-thạnh?”.Gióp 21:7.

Nhà tiên tri trung thành Ha-ba-cúc: “Sao Ngài nhìn-xem kẻ làm sự dối-trá, khi kẻ dữ nuốt người công-bình hơn nó, sao Ngài nín-lặng đi?”.—Ha-ba-cúc 1:13.

Chúa Giê-su Ki-tô: “Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài bỏ con?”.—Ma-thi-ơ 27:46.

Nếu đọc các câu Kinh Thánh gần những câu được trích dẫn ấy, bạn sẽ thấy không có dấu hiệu nào cho biết Giê-hô-va * Đức Chúa Trời cảm thấy bị xúc phạm trước câu hỏi chân thành như thế. Thật vậy, lòng khoan dung của ngài không phải là điều ngạc nhiên. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời không bực tức khi chúng ta hỏi, tức cầu xin ngài đáp ứng những nhu cầu cơ bản về thể chất để giữ cơ thể khỏe mạnh. Ngài vui lòng đáp ứng những lời cầu xin này (Ma-thi-ơ 6:11, 33). Ngài cũng vui lòng cung cấp những thông tin nhằm giúp chúng ta giữ được tâm trí và cảm xúc lành mạnh (Phi-líp 4:6, 7). Thật thế, Chúa Giê-su bảo các môn đồ: “Cứ xin thì sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7). Bối cảnh về lời hứa của Chúa Giê-su cho thấy ngài đang nói về việc nhận lãnh, không những của cải vật chất mà còn lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng.

Nếu có cơ hội, bạn muốn đặt câu hỏi nào với Đức Chúa Trời?

  • Đời sống con có mục đích không?

  • Điều gì sẽ xảy ra khi con chết?

  • Tại sao ngài để con chịu đau khổ?

Vì “cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời”, bạn sẽ tìm được lời giải đáp mà ngài cho ghi lại trong Kinh Thánh, Lời của ngài (2 Ti-mô-thê 3:16). Hãy xem điều gì khiến một số người đặt những câu hỏi trên cũng như lời giải đáp từ Kinh Thánh.

^ đ. 7 Giê-hô-va là danh Đức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.