Skip to content

 Cùng đọc với con

Ông đã bướng bỉnh nhưng rồi vâng lời

Ông đã bướng bỉnh nhưng rồi vâng lời

Con có từng bướng bỉnh và không vâng lời chưa? * Có lẽ con đã xem chương trình truyền hình mà cha mẹ không cho phép xem. Sau đó, con có thể nghĩ về điều mình đã làm và rồi hối hận vì không vâng lời. Có một người cũng từng không vâng lời lúc đầu, tên ông là Na-a-man. Hãy cùng xem cách ông ta được giúp đỡ để không bướng bỉnh nữa.

Hãy tưởng tượng là chúng ta sống vào hơn 3.000 năm trước. Na-a-man là viên chỉ huy quan trọng của quân đội Sy-ri. Ông quen với việc ra lệnh cho các binh sĩ và họ phải tuân theo. Nhưng rồi Na-a-man mắc phải một chứng bệnh da liễu kinh khủng là bệnh phong cùi. Nó khiến ông trông ghê sợ, và có thể nó cũng làm ông đau đớn lắm.

Vợ Na-a-man có một đầy tớ gái trẻ tuổi người Y-sơ-ra-ên. Một hôm, em gái nói với bà chủ về một người tên là Ê-li-sê ở quê hương em. Em bảo là ông ta có thể chữa lành cho Na-a-man. Khi Na-a-man nghe được những lời này, ông muốn đến gặp Ê-li-sê ngay lập tức. Cùng với quân lính, ông mang theo nhiều quà đến xứ Y-sơ-ra-ên. Ông diện kiến vua Y-sơ-ra-ên để cho biết lý do ông đến.

Ê-li-sê nghe được tin, bèn nhắn với nhà vua xin mời Na-a-man đến gặp. Khi Na-a-man tới nhà của Ê-li-sê, Ê-li-sê nhờ người cho Na-a-man biết là ông phải nhúng mình bảy lần ở sông Giô-đanh. Ê-li-sê nói làm vậy sẽ giúp ông  khỏi bệnh. Con nghĩ Na-a-man cảm thấy thế nào khi nghe những lời này?

Ông đã giận dữ. Ông bướng bỉnh và không muốn vâng lời nhà tiên tri của Ðức Chúa Trời. Ông nói với quân lính: ‘Ở nước ta thiếu gì sông tốt hơn để tắm’. Na-a-man toan bỏ về. Nhưng con có biết quân lính của ông nói gì không?— ‘Nhà tiên tri mà yêu cầu ông làm một việc khó, chắc hẳn ông sẽ làm bằng được phải không? Vậy thì tại sao ông không vâng theo một yêu cầu đơn giản như vậy?’.

Lần này, Na-a-man nghe theo lời khuyên của các binh sĩ. Ông bèn xuống sông Giô-đanh, hụp xuống nước sáu lần. Sau lần thứ bảy, ông ra khỏi nước và kinh ngạc vì căn bệnh trên da thịt đã biến mất! Ông đã hồi phục! Không chần chừ, ông quay lại nhà Ê-li-sê cách đó chừng 48km để tạ ơn. Ông muốn biếu Ê-li-sê những món quà đắt tiền nhưng nhà tiên tri từ chối nhận.

Vì vậy, Na-a-man xin Ê-li-sê một thứ. Con có biết ông xin thứ gì không?— ‘Cho tôi xin mang về nhà lượng đất đủ chất trên lưng hai con la’. Con có biết tại sao ông muốn thế không?— Na-a-man cho biết là ông muốn dâng vật tế lễ cho Ðức Chúa Trời trên đất lấy từ xứ của dân ngài, tức xứ Y-sơ-ra-ên. Na-a-man còn hứa là sẽ không bao giờ thờ phượng một thần nào khác ngoài Ðức Giê-hô-va nữa! Ông thôi bướng bỉnh mà sẵn sàng vâng lời Ðức Chúa Trời thật.

Con có thể áp dụng được gì từ gương của Na-a-man?— Nếu con từng bướng bỉnh như ông, con có thể thay đổi. Con có thể chấp nhận được giúp đỡ để hết bướng bỉnh.

Hãy đọc Kinh Thánh

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.