Skip to content

Skip to table of contents

Không còn thiên tai nữa!

Không còn thiên tai nữa!

Nếu có ai nói: “Sẽ không còn thiên tai nữa”, bạn sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ bạn đáp: “Ðó là chuyện trong mơ. Thiên tai là điều phải chấp nhận”. Hoặc bạn tự nhủ: “Chắc anh ấy đang đùa”.

Dù những thảm họa thiên niên dường như sẽ luôn xảy ra, nhưng thật sự có lý do để tin rằng điều này sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ không thực hiện được bằng nỗ lực của con người. Con người không thể hiểu thấu đáo các hiện tượng thiên nhiên xảy ra như thế nào và tại sao, lại càng không thể kiểm soát hoặc thay đổi chúng. Vua Sa-lô-môn của nước Y-sơ-ra-ên xưa, nổi tiếng về sự khôn ngoan và quan sát kỹ lưỡng, đã viết: “Người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực-nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được; và dầu cho người khôn-ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được”.—Truyền-đạo 8:17.

Nếu con người không thể kiểm soát thảm họa thiên nhiên, thì ai có thể làm được? Kinh Thánh xác định Ðấng Tạo Hóa sẽ thực hiện thay đổi này. Ngài là đấng thiết lập hệ sinh thái của trái đất, chẳng hạn như vòng tuần hoàn của nước (Truyền-đạo 1:7). Khác hẳn với con người, Ðức Chúa Trời có quyền năng vô hạn. Nhà tiên tri Giê-rê-mi khẳng định điều này: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền-phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả” (Giê-rê-mi 32:17). Ðức Chúa Trời đã tạo ra trái đất và tất cả các yếu tố trong đó nên hợp lý là ngài biết cách điều khiển mọi thứ để con người có thể sống bình an và yên ổn.—Thi-thiên 37:11; 115:16.

Vậy, Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện sự thay đổi cần thiết ấy như thế nào? Có lẽ bạn nhớ bài thứ hai trong loạt bài này có đề cập đến nhiều điều khủng khiếp đang xảy ra trên trái đất ngày nay, tất cả hợp thành “dấu hiệu” đánh dấu “kỳ cuối cùng của thời đại này”. Chúa Giê-su phán: “Khi anh em thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết rằng Nước Ðức Chúa Trời đã đến gần” (Ma-thi-ơ 24:3; Lu-ca 21:31). Nước Ðức Chúa Trời, một chính phủ trên trời do ngài thành lập, sẽ mang lại những thay đổi lớn lao trên đất, thậm chí kiểm soát các yếu tố thiên nhiên. Dù có quyền năng để thực hiện điều này, nhưng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã giao cho Con ngài nhiệm vụ ấy. Nhà tiên tri Ða-ni-ên nói  về Con Ðức Chúa Trời: “Người được ban cho quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người”.—Ða-ni-ên 7:14.

Con Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su Ki-tô, được ban quyền năng thực hiện tất cả những thay đổi để biến trái đất thành một nơi vui vẻ. Hai ngàn năm trước đây, khi còn ở trên đất, Chúa Giê-su đã cho thấy khả năng kiểm soát các yếu tố thiên nhiên trên một bình diện nhỏ. Một lần nọ, khi ngài và các môn đồ đi thuyền trên biển Ga-li-lê, “một cơn bão lớn nổi lên, thuyền bị sóng đánh dữ dội đến nỗi ngập nước sắp chìm”. Các môn đồ đều hoảng hốt. Vì sợ bị mất mạng, họ cầu cứu Chúa Giê-su. Ngài đã làm gì? Chúa Giê-su chỉ “quở gió và phán với biển: ‘Suỵt! Im đi!’. Gió ngừng thổi và biển lặng như tờ”. Các môn đồ kinh ngạc hỏi: “Người này là ai thế? Ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người”.—Mác 4:37-41.

Sau đó, Chúa Giê-su được cất lên cõi thần linh, cũng được ban sức mạnh và uy quyền lớn hơn. Là vua của Nước Ðức Chúa Trời, ngài có trách nhiệm cũng như khả năng để thực hiện những thay đổi cần thiết, hầu mang lại một đời sống bình an và yên ổn cho con người trên đất.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, nhiều vấn đề và thảm họa là do con người, lòng ích kỷ và tham lam của họ đã gây ra hoặc làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn. Nước Ðức Chúa Trời sẽ làm gì đối với những người khăng khăng đi theo đường lối đó và không muốn thay đổi? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su sẽ đến từ trời cùng “với các thiên sứ hùng mạnh của ngài trong ngọn lửa, khi ngài báo thù những kẻ không nhận biết Ðức Chúa Trời và kẻ không vâng theo tin mừng về Chúa Giê-su của chúng ta”. Ðúng vậy, ngài sẽ “hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 8; Khải huyền 11:18.

Rồi, “Vua của các vua” là Chúa Giê-su Ki-tô sẽ chứng tỏ quyền kiểm soát hoàn toàn các yếu tố thiên nhiên (Khải huyền 19:16). Ngài sẽ hành động để bảo đảm thần dân của Nước Trời không còn gánh chịu bất cứ tai họa nào. Ngài sẽ dùng quyền năng điều hòa các yếu tố khí tượng để thời tiết và các mùa đem lại lợi ích cho nhân loại. Kết quả sẽ làm ứng nghiệm điều mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời từ lâu đã hứa với dân ngài: “Ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sanh hoa-lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông-trái” (Lê-vi Ký 26:4). Người ta có thể xây nhà mà không sợ mất chúng trong một tai họa nào đó: “Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái”.—Ê-sai 65:21.

Bạn phải làm gì?

Như nhiều người khác, chắc hẳn bạn mong muốn sống trong một thế giới không còn thảm họa tàn phá nữa. Vậy, bạn phải làm gì để được sống ở đó? Vì “những kẻ không nhận biết Ðức Chúa Trời và kẻ không vâng theo tin mừng” sẽ không được sống trong thế giới không còn thảm họa sắp đến, nên rõ ràng là bây giờ mỗi người phải học biết về Ðức Chúa Trời và ủng hộ sắp đặt của ngài về quyền cai trị trái đất. Ngài đòi hỏi chúng ta tìm hiểu về ngài và vâng theo tin mừng về Nước mà ngài đã thành lập qua Con ngài.

Cách tốt nhất để làm điều này là tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng. Kinh Thánh có những hướng dẫn giúp chúng ta hội đủ điều kiện để được sống trong môi trường yên ổn dưới sự cai trị của Nước Ðức Chúa Trời. Hãy nhờ một Nhân Chứng Giê-hô-va giúp bạn tìm hiểu những gì Kinh Thánh dạy. Họ luôn sẵn lòng giúp bạn. Một điều chắc chắn là: Nếu nỗ lực tìm hiểu về Ðức Chúa Trời và vâng theo tin mừng, bạn sẽ cảm nghiệm được những lời nơi Châm-ngôn 1:33: “Ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào”.