Skip to content

Skip to table of contents

 Học từ Lời Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su là ai?

Chúa Giê-su là ai?

Bài này xem xét những câu hỏi mà có lẽ bạn thắc mắc và cho biết bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đâu trong Kinh Thánh. Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng thảo luận câu trả lời với bạn.

1. Chúa Giê-su là ai?

Không giống như con người, Chúa Giê-su từng là một thần linh ở trên trời trước khi được sinh ra dưới đất (Giăng 8:23). Ngài là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời và đã giúp Cha sáng tạo muôn loài. Là tạo vật duy nhất được Giê-hô-va Đức Chúa Trời trực tiếp tạo ra nên Chúa Giê-su được gọi là “Con một”. Vì là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su cũng được gọi là “Ngôi-Lời”.—Giăng 1:1-3, 14; đọc Châm-ngôn 8:22, 23, 30; Cô-lô-se 1:15, 16.

2. Tại sao Chúa Giê-su xuống trái đất?

Đức Chúa Trời sai Con của Ngài xuống trái đất bằng cách chuyển sự sống của Con vào lòng một trinh nữ người Do Thái tên là Ma-ri. Vì thế, cha của Chúa Giê-su không phải là người phàm (Lu-ca 1:30-35). Chúa Giê-su xuống trái đất để (1) dạy sự thật về Đức Chúa Trời, (2) nêu gương trong việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, (3) hy sinh mạng sống để làm “giá chuộc”.—Đọc Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 18:37.

3. Tại sao chúng ta cần giá chuộc?

Giá chuộc là giá phải trả để giải thoát một người. Trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, con người không phải già và chết. Làm sao chúng ta biết điều này? Đức Chúa Trời phán với người đầu tiên là A-đam rằng nếu ông phạm điều mà Kinh Thánh gọi là tội, ông sẽ chết. Vậy nếu vâng lời thì ông sẽ sống mãi. Nhưng ông đã cãi lời Đức Chúa Trời, và kể từ đó ông bị xem là đã chết dù còn sống nhiều thế kỷ (Sáng-thế Ký 2:16, 17; 5:5). A-đam đã truyền sự bất toàn cho con cháu ông và hậu quả kèm theo là sự chết. Do đó, từ một người, A-đam, sự chết đã “vào” trong thế gian. Đây là lý do chúng ta cần giá chuộc.—Đọc Rô-ma 5:12; 6:23.

 4. Tại sao Chúa Giê-su phải chết?

Ai có thể trả giá chuộc để giải thoát chúng ta khỏi sự chết? Không có người bất toàn nào có thể chuộc tội cho người khác vì mọi người đều phải chết vì tội lỗi của mình.—Đọc Thi-thiên 49:7-9.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su không bị nhiễm sự bất toàn của một người cha trên đất. Vì thế, ngài chết không phải vì tội lỗi của ngài, mà vì tội của người khác. Việc Đức Chúa Trời hy sinh Con thể hiện tình yêu thương bao la của Ngài đối với nhân loại. Chúa Giê-su cũng bày tỏ tình yêu thương với con người qua việc vâng lời Cha và hy sinh mạng sống.—Đọc Giăng 3:16; Rô-ma 5:18, 19.

5. Hiện nay, Chúa Giê-su làm gì?

Sau khi Chúa Giê-su chết, Đức Chúa Trời làm cho ngài sống lại ở thể thần linh (1 Phi-e-rơ 3:18). Từ đó, Chúa Giê-su ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đợi đến khi được ban cho quyền làm vua trên khắp trái đất (Hê-bơ-rơ 10:12, 13). Khi còn trên đất, qua việc chữa bệnh, làm người chết sống lại và giải cứu những người cần giúp đỡ, Chúa Giê-su cho thấy những gì ngài sẽ làm cho những người biết vâng lời (Lu-ca 18:35-42; Giăng 5:28, 29). Hiện nay, Chúa Giê-su làm vua ở trên trời, và môn đồ của ngài đang loan báo tin mừng Nước Trời ra khắp đất.—Đọc Đa-ni-ên 7:13, 14; Ma-thi-ơ 24:14.

Chẳng bao lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ dùng quyền năng để chấm dứt mọi đau khổ và loại trừ những kẻ gây ra điều đó. Hàng triệu người tin cậy và vâng lời Chúa Giê-su sẽ được sống trong địa đàng.—Đọc Thi-thiên 37:9-11.

Hàng triệu người tin cậy và vâng lời Chúa Giê-su sẽ được sống trong địa đàng