Skip to content

 Cùng đọc với con

Những người viết về Chúa Giê-su

Những người viết về Chúa Giê-su

Con có thích cùng cha mẹ đọc truyện về Chúa Giê-su không?— * Một số người ngạc nhiên khi biết rằng không có phần nào trong Kinh Thánh là do Chúa Giê-su viết. Tuy nhiên, chúng ta biết nhiều về ngài nhờ lời kể của tám người ghi chép Kinh Thánh. Tất cả những người này đều sống cùng thời với Chúa Giê-su, và tường thuật lời dạy dỗ của ngài. Con có biết tên của họ không?— Đó là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Bốn người kia là Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giu-đe và Phao-lô. Con biết gì về họ?—

Trong số 12 sứ đồ của Chúa Giê-su, có ba người đã viết Kinh Thánh. Trước tiên, chúng ta hãy nói về họ. Con có biết tên của họ không?— Phi-e-rơ, Giăng và Ma-thi-ơ. Ông Phi-e-rơ viết hai lá thư gửi cho các anh em đồng đạo, kể lại những gì Chúa Giê-su nói và làm mà ông đã chứng kiến. Hãy mở Kinh Thánh nơi 2 Phi-e-rơ 1:16-18, và đọc lời tường thuật của ông về việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với Chúa Giê-su từ trên trời.—Ma-thi-ơ 17:5.

Sứ đồ Giăng viết năm sách trong Kinh Thánh. Ông là người ngồi cạnh Chúa Giê-su trong bữa ăn cuối của ngài, và ở cùng Chúa Giê-su khi ngài chết (Giăng 13:23-26; 19:26). Ông viết một trong bốn sách kể về đời sống của Chúa Giê-su, được gọi là Phúc âm. Sứ đồ Giăng cũng viết sách Khải-huyền, ghi lại sự mặc thị mà Chúa Giê-su ban, và ba lá thư mang tên ông (Khải-huyền 1:1). Sứ đồ thứ ba viết Kinh Thánh là Ma-thi-ơ, trước kia làm nghề thâu thuế.

Trong số những người viết Kinh Thánh, hai người có mối quan hệ đặc biệt với Chúa Giê-su. Họ là em cùng mẹ khác cha với ngài (Ma-thi-ơ 13:55). Ban đầu, họ chưa phải là môn đồ, thậm chí còn nghĩ Chúa Giê-su bị mất trí vì ngài chỉ lo đi rao giảng (Mác 3:21). Tên họ là gì?— Đó là Gia-cơ và Giu-đe. Cả hai người đều viết sách mang tên mình.—Giu-đe 1.

Hai người khác cũng thuật lại đời sống của Chúa Giê-su là Mác và Lu-ca. Mẹ của ông Mác tên là Ma-ri. Ngôi nhà lớn của bà tại Giê-ru-sa-lem là nơi các tín đồ Đấng Christ, kể cả sứ đồ Phi-e-rơ, thường nhóm lại (Công-vụ 12:11, 12). Trước đó nhiều năm, vào đêm Chúa Giê-su ăn Lễ Vượt Qua cùng các sứ đồ, có lẽ Mác đã theo họ đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Khi bắt Chúa Giê-su, dường như toán lính cũng bắt Mác, nhưng ông bỏ áo lại và chạy thoát thân.—Mác 14:51, 52.

Ông Lu-ca là bác sĩ nên có học vấn cao. Dường như ông trở thành môn đồ của Chúa Giê-su sau khi ngài qua đời. Lu-ca nghiên cứu tỉ mỉ về cuộc đời của Chúa Giê-su, nên lời tường thuật của ông rất  rõ ràng và chính xác. Sau này, ông trở thành bạn đồng hành với sứ đồ Phao-lô và cũng viết sách Công-vụ.—Lu-ca 1:1-3; Công-vụ 1:1.

Người thứ tám viết về Chúa Giê-su là ông Phao-lô. Ông là học viên của Ga-ma-li-ên, một thầy dạy luật nổi tiếng. Vì theo học phái Pha-ri-si nên ông Phao-lô, lúc ấy gọi là Sau-lơ, thù ghét môn đồ của Chúa Giê-su và can dự vào việc giết họ (Công-vụ 7:58–8:3; 22:1-5; 26:4, 5). Con có biết ông Phao-lô học lẽ thật về Chúa Giê-su như thế nào không?—

Khi ông Phao-lô đang trên đường đến thành Đa-mách để bắt các môn đồ của Chúa Giê-su, bỗng nhiên một ánh sáng từ trời làm ông chói mắt. Ông nghe một tiếng phán: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta?”. Đó là tiếng của Chúa Giê-su! Ngài bảo ông đi đến thành Đa-mách. Rồi ngài sai A-na-nia đến nói chuyện với ông, và sau đó Phao-lô trở thành môn đồ của Chúa Giê-su (Công-vụ 9:1-18). Ông Phao-lô viết 14 sách trong Kinh Thánh, từ sách Rô-ma cho đến sách Hê-bơ-rơ.

Con đã đọc các sách Kinh Thánh kể về Chúa Giê-su hay nhờ người khác đọc cho con nghe chưa?— Một trong những điều tốt nhất con có thể làm ngay từ bây giờ, khi còn trẻ, là tìm hiểu những gì Kinh Thánh dạy về Chúa Giê-su.

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.