Skip to content

Skip to table of contents

 Câu hỏi độc giả

Phải tin nơi Chúa Ba Ngôi mới là môn đồ Chúa Giê-su?

Phải tin nơi Chúa Ba Ngôi mới là môn đồ Chúa Giê-su?

Một sách giáo khoa bậc trung học về các tôn giáo ở Đan Mạch (World Religions in Denmark), xuất bản năm 2007, miêu tả Nhân Chứng Giê-hô-va là một nhóm thiểu số các tín đồ Cơ Đốc theo sát Kinh Thánh. Thật ra, Nhân Chứng Giê-hô-va là tôn giáo lớn thứ ba ở Đan Mạch tin nơi Chúa Giê-su.

Tuy nhiên, một giám mục của Giáo hội Đan Mạch chỉ trích gay gắt quyết định của tác giả đã liệt kê Nhân Chứng trong sách ấy. Tại sao? Ông nói: “Tôi chưa từng gặp một nhà thần học nào xem [Nhân Chứng Giê-hô-va] là tín đồ Cơ Đốc giáo... Họ bác bỏ thuyết Chúa Ba Ngôi, trọng tâm của Cơ Đốc giáo”.

Tác giả của sách là bà Annika Hvithamar, nhà xã hội học về tôn giáo, cho biết khi hỏi người ta tại sao họ nghĩ mình là môn đồ Cơ Đốc, dường như không ai trả lời rằng đó là vì họ tin Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, một phần trong sách có tựa đề “Bạn có phải là môn đồ Cơ Đốc giáo không?” (Are You A Christian?) nói: “Niềm tin về Chúa Ba Ngôi là một trong những vấn đề khó của giáo lý Cơ Đốc”. Phần ấy nói thêm: “Luôn khó để giải thích cho những người không theo trường thần học biết tại sao Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo vẫn là một thần, chứ không phải ba thần riêng biệt”.

“Niềm tin về Chúa Ba Ngôi là một trong những vấn đề khó của giáo lý Cơ Đốc”

Những điều Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đều rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu. Từ “Chúa Ba Ngôi” hoặc ý niệm này không có trong Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rõ ràng Chúa Giê-su là Con đầu lòng của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15). Kinh Thánh cũng cho biết Chúa Giê-su là “Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người” (1 Ti-mô-thê 2:5). Về Cha, Kinh Thánh nói: “Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.—Thi-thiên 83:18.

Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng đức tin nơi Chúa Giê-su là thiết yếu (Giăng 3:16). Vì thế, họ xem trọng mệnh lệnh này của ngài: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Chắc chắn, những ai cố gắng vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su có thể được gọi là môn đồ ngài.