Skip to content

Skip to table of contents

Bạn có tấn tới cùng tổ chức Đức Giê-hô-va?

Bạn có tấn tới cùng tổ chức Đức Giê-hô-va?

“Mắt Đức Giê-hô-va dõi theo người công chính”.—1 PHI 3:12.

1. Tổ chức nào, là dân được Đức Chúa Trời chọn, đã thay thế dân Y-sơ-ra-ên bội đạo? (Xem hình nơi đầu bài).

Chính Đức Giê-hô-va là đấng thành lập hội thánh đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ nhất và khôi phục sự thờ phượng thật ngày nay. Như được xem trong bài trước, dân Y-sơ-ra-ên từng được Đức Chúa Trời chọn làm dân ngài, nhưng vì họ bội đạo nên ngài đã thay thế dân này bằng một tổ chức mới, đại diện cho ngài, gồm các môn đồ của Chúa Giê-su. Tổ chức mới này, nhận được rất nhiều ân huệ của Đức Chúa Trời, đã sống sót khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá vào năm 70 CN (Lu 21:20, 21). Các biến cố vào thế kỷ thứ nhất là một trong những diễn tiến có liên quan đến tôi tớ Đức Giê-hô-va ngày nay. Không lâu nữa thế gian của Sa-tan sẽ chấm dứt, nhưng tổ chức của Đức Chúa Trời sẽ tồn tại qua những ngày sau cùng (2 Ti 3:1). Làm thế nào chúng ta có thể tin chắc điều này?

2. Chúa Giê-su nói gì về “hoạn nạn lớn”, và điều này sẽ bắt đầu thế nào?

2 Nói về sự hiện diện vô hình của ngài và kỳ cuối cùng của thời đại này, Chúa Giê-su nói: “Sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi có loài người cho tới nay chưa hề xảy ra như vậy, và sau này cũng không xảy ra nữa” (Mat 24:3, 21). Hoạn nạn lớn chưa từng có này sẽ bắt đầu khi Đức Giê-hô-va dùng các thế  lực chính trị để hủy diệt “Ba-by-lôn Lớn”, đế quốc tôn giáo sai lầm (Khải 17:3-5, 16). Điều gì xảy ra kế tiếp?

HÀNH ĐỘNG CỦA SA-TAN DẪN ĐẾN HA-MA-GHÊ-ĐÔN

3. Sau khi tôn giáo sai lầm bị hủy diệt, dân sự của Đức Giê-hô-va sẽ bị công kích ra sao?

3 Sau khi tôn giáo sai lầm bị hủy diệt, Sa-tan và nhiều thành phần trong thế gian của hắn sẽ tấn công tôi tớ Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn, liên quan đến “Gót ở đất Ma-gốc”, Kinh Thánh tiên tri: “Ngươi sẽ sấn-tới, sẽ đến như gió bão, như một đám mây trùm cả đất, ngươi, mọi đạo-binh ngươi, và nhiều dân-tộc với ngươi”. Vì không có lực lượng vũ trang và là dân hiếu hòa nhất trên đất nên Nhân Chứng Giê-hô-va dường như là mục tiêu dễ tấn công. Nhưng việc tấn công họ quả là một sai lầm!—Ê-xê 38:1, 2, 9-12.

4, 5. Đức Giê-hô-va sẽ phản ứng thế nào trước nỗ lực của Sa-tan nhằm tiêu diệt tôi tớ của ngài?

4 Đức Chúa Trời sẽ phản ứng thế nào trước nỗ lực của Sa-tan nhằm tiêu diệt dân ngài? Đức Giê-hô-va sẽ can thiệp vì lợi ích của họ, thực hiện quyền của ngài là Đấng Cai Trị Hoàn Vũ. Đức Giê-hô-va xem cuộc công kích nhắm vào tôi tớ ngài là cuộc công kích nhắm vào ngài. (Đọc Xa-cha-ri 2:8). Thế nên, Cha trên trời sẽ nhanh chóng giải cứu chúng ta. Sự giải cứu này sẽ lên đến đỉnh điểm qua việc hủy diệt thế gian Sa-tan tại Ha-ma-ghê-đôn, “cuộc chiến diễn ra vào ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng”.—Khải 16:14, 16.

5 Về Ha-ma-ghê-đôn, Kinh Thánh tiên tri: “Đức Giê-hô-va tranh-cạnh cùng các nước, phán-xét mọi xác-thịt, phó những kẻ dữ cho gươm-dao, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Nầy, tai-vạ sẽ từ một dân nầy qua một dân khác; một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu-cùng đất. Thây của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó, sẽ đầy trên đất từ đầu nầy đến đầu kia; chẳng ai khóc, chẳng thâu liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất!” (Giê 25:31-33). Ha-ma-ghê-đôn sẽ chấm dứt thời đại gian ác này. Thế gian Sa-tan sẽ biến mất, nhưng phần trên đất của tổ chức Đức Giê-hô-va sẽ tồn tại.

TẠI SAO TỔ CHỨC ĐỨC GIÊ-HÔ-VA NỞ RỘ NGÀY NAY

6, 7. (a) Những người hợp thành “đám đông” từ đâu mà có? (b) Có sự gia tăng nào trong những năm gần đây?

6 Tổ chức Đức Chúa Trời tồn tại và nở rộ trên đất vì những người thuộc tổ chức này được ngài chấp nhận. Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta: “Mắt Đức Giê-hô-va dõi theo người công chính, tai ngài nghe lời cầu xin tha thiết của họ” (1 Phi 3:12). Người công chính gồm “một đám đông”, số lượng lớn người, sẽ “vượt qua hoạn nạn lớn” (Khải 7:9, 14). Bạn có thấy mình trong số những người sống sót qua “hoạn nạn lớn” không?

7 Những người hợp thành đám đông từ đâu mà có? Họ được thu nhóm theo những gì Chúa Giê-su tiên tri về một phần trong dấu hiệu của sự hiện diện của ngài. Ngài nói: “Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sẽ đến thời điểm kết thúc” (Mat 24:14). Trong những ngày sau cùng này, đây là công việc chính yếu của tổ chức Đức Chúa Trời. Nhờ hoạt động rao giảng và dạy dỗ trên toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va, hàng triệu người đã biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời “theo đúng sự thật và sự hướng dẫn của thần khí” (Giăng 4:23, 24). Chẳng hạn, trong mười năm  gần đây—từ năm công tác 2003-2012—hơn 2.707.000 người đã biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời qua phép báp-têm. Toàn thế giới, hiện có hơn 7.900.000 Nhân Chứng, mỗi năm cũng có thêm hàng triệu người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su. Chúng ta không khoe khoang về con số vì đây là việc “Đức Chúa Trời làm cho lớn lên” (1 Cô 3:5-7). Tuy nhiên, rõ ràng đám đông đang gia tăng và mỗi năm càng gia tăng hơn!

8. Nhờ đâu mà tổ chức thời hiện đại của Đức Giê-hô-va có sự gia tăng đáng kể?

8 Có sự gia tăng đáng kể về số lượng tôi tớ Đức Chúa Trời vì chính Đức Giê-hô-va đang hỗ trợ Nhân Chứng của ngài. (Đọc Ê-sai 43:10-12). Sự gia tăng này được báo trước trong lời tiên tri: “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn-yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn-nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Ê-sai 60:22). Có thời, những người được xức dầu còn sót lại như “kẻ rất nhỏ” nhưng con số này đã gia tăng khi dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng được thêm vào tổ chức của Đức Chúa Trời (Ga 6:16). Vì được Đức Giê-hô-va ban phước qua nhiều năm, nên dân ngài tiếp tục gia tăng nhờ có sự thu nhóm của đám đông.

ĐIỀU ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÒI HỎI CHÚNG TA

9. Chúng ta phải làm gì nếu mong muốn cảm nghiệm tương lai tươi sáng như được hứa trong Lời của Đức Chúa Trời?

9 Dù là tín đồ được xức dầu hoặc thuộc đám đông, chúng ta có thể cảm nghiệm tương lai tươi sáng như được hứa trong Lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên để làm thế, chúng ta phải vâng theo những đòi hỏi của Đức Giê-hô-va (Ê-sai 48:17, 18). Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên dưới Luật pháp Môi-se. Một mục tiêu của Luật pháp là bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên bằng cách ban cho họ các điều luật hữu ích liên quan đến đạo đức tính dục, việc làm ăn, chăm sóc con cái, đối xử đúng đắn với người lân cận v.v. (Xuất 20:14; Lê 19:18, 35-37; Phục 6:6-9). Chúng ta cũng nhận lợi ích như thế khi làm theo những đòi hỏi của Đức Chúa Trời, và chắc chắn chúng ta không thấy nặng nề khi làm theo ý muốn ngài. (Đọc 1 Giăng 5:3). Thật thế, như dân Y-sơ-ra-ên được luật pháp bảo vệ, nếu chúng ta làm theo luật pháp và nguyên tắc của Đức Giê-hô-va thì không những chúng ta được bảo vệ mà còn “có đức tin mạnh mẽ”.—Tít 1:13.

10. Tại sao chúng ta nên dành thời gian để học Kinh Thánh và dự Buổi thờ phượng của gia đình hằng tuần?

10 Phần trên đất của tổ chức Đức Giê-hô-va đang tấn tới trong nhiều cách. Chẳng hạn, sự hiểu biết về sự thật Kinh Thánh ngày càng rõ hơn. Điều này là đương nhiên, vì “con đường người công-bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa” (Châm 4:18). Nhưng có lẽ chúng ta nên tự hỏi: “Mình có đang theo kịp sự hiểu biết mới về sự thật trong Kinh Thánh? Mình có thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Mình có ham thích đọc các ấn phẩm của tổ chức? Hằng tuần, mình và những người thân yêu có dự Buổi thờ phượng của gia đình không?”. Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng không quá khó để làm những điều này. Thường vấn đề chỉ là việc dành thời gian để làm những điều kể trên. Việc tiếp thu sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh, áp dụng và tiến bộ về thiêng liêng là điều quan trọng biết bao, nhất là vì hoạn nạn lớn sắp đến gần!

11. Các dịp lễ hội thời xưa, các buổi nhóm họp và hội nghị thời hiện đại mang lại lợi ích thế nào?

11 Tổ chức Đức Giê-hô-va đang hoạt  động vì lợi ích tốt nhất của chúng ta khi khuyến khích chúng ta làm theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, và khi thấy ngày ấy gần kề thì hãy làm như thế nhiều hơn nữa” (Hê 10:24, 25). Lễ hội hằng năm và các buổi nhóm thờ phượng đã xây dựng dân Y-sơ-ra-ên về tâm linh. Hơn nữa, những sự kiện đặc biệt như Lễ Lều Tạm vào thời Nê-hê-mi là những dịp đầy vui mừng (Xuất 23:15, 16; Nê 8:9-18). Qua các buổi nhóm họp và hội nghị, chúng ta cũng nhận được lợi ích như thế. Chúng ta hãy tận dụng các sắp đặt này để có được hạnh phúc và sức khỏe về thiêng liêng.—Tít 2:2.

12. Chúng ta nên cảm thấy thế nào về công việc rao giảng tin mừng Nước Trời?

12 Là những người kết hợp với tổ chức Đức Chúa Trời, chúng ta có niềm vui tham gia “công việc thánh là rao truyền tin mừng của Đức Chúa Trời” (Rô 15:16). Góp phần vào “công việc thánh” này làm chúng ta trở thành “bạn cùng làm việc” với Đức Giê-hô-va, “Đấng Thánh” (1 Cô 3:9; 1 Phi 1:15). Việc rao giảng tin mừng góp phần tôn vinh danh thánh của Đức Giê-hô-va. Việc chúng ta được giao nhiệm vụ rao truyền “tin mừng vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc” chắc chắn là đặc ân không gì sánh bằng.—1 Ti 1:11.

13. Sức khỏe thiêng liêng tốt và đời sống của chúng ta tùy thuộc điều gì?

13 Đức Chúa Trời muốn chúng ta giữ sức khỏe thiêng liêng tốt bằng cách gắn bó với ngài và ủng hộ tổ chức của ngài qua nhiều hoạt động. Môi-se đã nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến [“gắn bó với”, NW] Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ-phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp” (Phục 30:19, 20). Đời sống chúng ta tùy thuộc vào việc làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va, thương mến, vâng lời và gắn bó với ngài.

14. Một anh cảm thấy thế nào về tổ chức Đức Giê-hô-va?

14 Anh Pryce Hughes, biết sự thật trước năm 1914, quyết tâm gắn bó với tổ chức của Đức Giê-hô-va và cùng đi với tổ chức của ngài suốt cuộc đời. Khi kể lại kinh nghiệm của mình, anh rút ra bài học quan trọng nhất là gắn bó với tổ chức Đức Giê-hô-va chứ không nương cậy nơi lối suy nghĩ của con người. Điều này giúp anh chịu đựng thử thách về đức tin trong suốt cuộc đời. Anh nói rằng cách duy nhất để nhận ân huệ Đức Giê-hô-va là luôn làm theo hướng dẫn của tổ chức ngài.

TIẾP TỤC TẤN TỚI CÙNG TỔ CHỨC ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

15. Nêu một ví dụ trong Kinh Thánh cho thấy cách chúng ta nên phản ứng trước những điều chỉnh về sự hiểu biết.

15 Nếu muốn nhận ân huệ của Đức Giê-hô-va, mỗi chúng ta phải ủng hộ tổ chức ngài và chấp nhận những điều chỉnh về sự hiểu biết Kinh Thánh. Hãy xem điều này: Sau khi Chúa Giê-su chết, có hàng ngàn tín đồ người Do Thái sốt sắng với Luật pháp và thấy khó từ bỏ luật ấy (Công 21:17-20). Tuy nhiên, nhờ lá thư của Phao-lô gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ,  họ chấp nhận sự thật là họ nên thánh, không qua những lễ vật “được dâng lên theo Luật pháp”, nhưng “qua việc thân thể Chúa Giê-su Ki-tô được dâng lên một lần là đủ” (Hê 10:5-10). Phần lớn tín đồ gốc Do Thái điều chỉnh lối suy nghĩ và tấn tới cùng tổ chức. Qua trường hợp này, chúng ta rút ra bài học nào? Chúng ta cũng cần siêng năng học hỏi và có tinh thần cởi mở khi có điều chỉnh về sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời hoặc trong công việc rao giảng.

16. (a) Ân phước nào sẽ làm cho đời sống trong thế giới mới trở nên tuyệt diệu? (b) Bạn mong đợi điều gì trong thế giới mới?

16 Tất cả những ai giữ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va và tổ chức của ngài sẽ luôn được ngài ban phước. Các tín đồ trung thành được xức dầu sẽ vui mừng nhận đặc ân lớn là đồng kế tự với Đấng Ki-tô ở trên trời (Rô 8:16, 17). Nếu chúng ta có hy vọng sống trên đất, hãy hình dung đời sống trong địa đàng thích thú đến thế nào. Là những người thuộc tổ chức Đức Giê-hô-va, thật vui mừng biết bao khi giờ đây chúng ta nói cho người khác biết về thế giới mới mà Đức Chúa Trời đã hứa! (2 Phi 3:13). Thi-thiên 37:11 nói: “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”. Người ta “sẽ xây nhà và ở”, sẽ vui với “công-việc tay mình làm” (Ê-sai 65:21, 22). Sẽ không còn áp bức, nghèo khổ và đói kém (Thi 72:13-16). Ba-by-lôn Lớn sẽ không lừa dối ai được nữa, vì y thị sẽ không còn (Khải 18:8, 21). Người chết được sống lại và có cơ hội sống mãi mãi (Ê-sai 25:8; Công 24:15). Quả là triển vọng tuyệt vời cho hàng triệu người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va! Để những lời hứa trong Kinh Thánh trở nên hiện thực với mỗi người, chúng ta phải tiếp tục tiến bộ về thiêng liêng, tấn tới cùng tổ chức Đức Giê-hô-va và luôn theo kịp tổ chức ấy.

Bạn có thể hình dung mình sống trong địa đàng không? (Xem đoạn 16)

17. Chúng ta nên có thái độ nào đối với việc thờ phượng Đức Giê-hô-va và đối với tổ chức của ngài?

17 Vì thế gian này sắp chấm dứt, chúng ta hãy vững vàng trong đức tin và thể hiện lòng biết ơn sâu xa về các sắp đặt của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Đó là thái độ của Đa-vít, người viết sách Thi-thiên, ông hát: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu-hỏi trong đền của Ngài” (Thi 27:4). Mong sao mỗi chúng ta gắn bó với Đức Chúa Trời, cùng bước đi với dân sự ngài và tiếp tục tấn tới cùng tổ chức Đức Giê-hô-va.