Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

TỈNH THỨC! Số 3 Năm 2021 | Có Đấng Tạo Hóa không?—Hãy tự khám phá

Nguồn gốc của vũ trụ và sự sống trên trái đất là một đề tài gây không ít tranh luận. Trong tạp chí Tỉnh Thức! này, chúng tôi mời bạn xem xét một số bằng chứng đáng chú ý để tự đi đến kết luận. Vũ trụ xuất hiện là do ngẫu nhiên hay là sản phẩm của Đấng Tạo Hóa? Biết câu trả lời sẽ mang lại lợi ích cho bạn nhiều hơn là bạn tưởng.

 

Hãy tự khám phá

Những thắc mắc về sự sáng tạo và nguồn gốc sự sống khiến nhiều người bối rối.

Vũ trụ cho biết gì?

Vũ trụ và trái đất dường như được thiết kế để sự sống tồn tại. Có thể nào đó là sự thật không?

Sự sống cho biết gì?

Các sinh vật làm cho hành tinh chúng ta trở nên xinh đẹp có một không hai. Sự sống cho biết gì về nguồn gốc của nó?

Điều các nhà khoa học không thể cho biết

Khoa học có giải thích được vũ trụ và sự sống bắt đầu như thế nào không?

Điều Kinh Thánh cho biết

Lời tường thuật của sách này có phù hợp với các bằng chứng khoa học không?

Biết câu trả lời rất quan trọng

Sau khi xem xét bằng chứng, nếu bạn được thuyết phục để tin rằng có Đức Chúa Trời toàn năng thì bạn sẽ nhận được những lợi ích ngay bây giờ và trong tương lai.

Hãy xem xét bằng chứng

Hãy tự kết luận là có cơ sở để tin có Đấng Tạo Hóa hay không.