Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trong số này: Cuốn sách giúp đời sống bạn tốt đẹp hơn

Trong số này: Cuốn sách giúp đời sống bạn tốt đẹp hơn

Sách xưa nhưng thiết thực

Kinh Thánh không chỉ là sách hướng dẫn cho đời sống tâm linh mà còn cho đời sống thực tế, chẳng hạn về các phương diện sau:

  • Thể chất

  • Tinh thần

  • Gia đình và bạn bè

  • Tài chính

  • Đời sống tâm linh

Cuốn sách hữu ích nhất mọi thời đại

Từ xưa đến nay, Kinh Thánh đã giúp nhiều người có đời sống tốt đẹp hơn. Kinh Thánh hiện được dịch ra hàng ngàn ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu xem những lời khuyên khôn ngoan và thiết thực trong sách này mang lại lợi ích gì cho bạn.