Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sách xưa nhưng thiết thực

Sách xưa nhưng thiết thực

Nhiều người xem Kinh Thánh là tác phẩm tôn giáo quý báu. Tuy nhiên, sách này không chỉ hướng dẫn cho đời sống tâm linh mà còn cho đời sống thực tế.

Hãy nghe một số người chia sẻ những lợi ích họ nhận được khi đọc và làm theo lời khuyên của Kinh Thánh trong đời sống.

“Cuộc sống tôi bình yên hơn. Tinh thần của tôi được cải thiện và cảm xúc ổn định hơn. Tôi có cái nhìn lạc quan về đời sống”.—Chị Fiona.

“Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi đã tìm thấy mục đích và ý nghĩa đời sống”.—Chị Gnitko.

“Kinh Thánh đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Giờ đây tôi có cuộc sống bình dị bên gia đình”.—Anh Andrew.

Trên đây chỉ là một vài trường hợp. Nhiều người trên khắp thế giới đã cảm nghiệm lợi ích thiết thực mà Kinh Thánh đem lại trong đời sống thường ngày.

Hãy cùng tìm hiểu những lời khuyên hữu ích của Kinh Thánh về các phương diện sau:

  • Thể chất

  • Tinh thần

  • Gia đình và bạn bè

  • Tài chính

  • Đời sống tâm linh

Các bài sau sẽ giúp bạn thấy Kinh Thánh không chỉ là một sách thánh mà còn là sách mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống bạn.