Skip to content

Skip to table of contents

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu

Có phải Kinh Thánh là lời của Chúa, hay chỉ là cuốn sách chứa đựng ý tưởng của con người?

Số Tỉnh Thức! này xem xét ba bằng chứng cho thấy Kinh Thánh thật sự là lời của Chúa.