Skip to content

Skip to table of contents

Dành cho cha mẹ

Dành cho cha mẹ

Hẳn bạn để ý là các lời đề nghị trong tạp chí này dựa trên Kinh Thánh. Sách này đưa ra sự hướng dẫn đáng tin cậy nhất để mỗi thành viên trong gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Nhờ những nguyên tắc trong Kinh Thánh, bạn có thể cải thiện khả năng suy xét và nhận thức.—Châm ngôn 1:1-4.

KINH THÁNH CÒN GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHƯ:

Hãy xem lời giải đáp của Kinh Thánh cho những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác. Xem video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?. Truy cập jw.org.