TỈNH THỨC! Số 1 Năm 2020 | Thoát khỏi căng thẳng

Cuộc sống ngày càng có nhiều căng thẳng. Nhưng có nhiều điều bạn có thể làm để thoát khỏi tình trạng này.

Bạn có đang căng thẳng?

Có nhiều điều bạn có thể làm để không chìm trong căng thẳng.

Nguyên nhân gây căng thẳng

Bạn đang bị căng thẳng vì điều gì? Hãy xem một số nguyên nhân thường gây căng thẳng.

Căng thẳng là gì?

Căng thẳng là một phần không thể tránh trong đời sống. Nhưng bạn có biết căng thẳng quá mức tác động thế nào đến cơ thể không?

Đối phó với căng thẳng

Hãy xem một số lời khuyên thiết thực giúp bạn đối phó tốt hơn với căng thẳng, ngay cả giảm bớt tình trạng này.

Khi cuộc sống không còn căng thẳng!

Tự chúng ta không thể loại bỏ mọi nguyên nhân gây căng thẳng. Chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mới làm được.

“Lòng yên bình là sự sống cho cơ thể”

Lời trên đến từ câu Châm ngôn 14:30 trong Kinh Thánh, chứng tỏ sự dạy dỗ của Kinh Thánh là bất hủ.