Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có từng thắc mắc?

Bạn có từng thắc mắc?
  • Nếu Thượng Đế quan tâm đến con người thì tại sao ngài lại để cho sự gian ác và đau khổ kéo dài đến thế?

  • Làm sao biết chắc thế gian sắp đến hồi kết thúc?

  • Tại sao có thể tin chắc lời hứa về Nước Trời sẽ thành hiện thực?

  • Kinh Thánh có thể giúp chúng ta có quyết định sáng suốt trong đời sống không?

Vì yêu thương con người, Đấng Tạo Hóa đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác. Để biết những lời giải đáp ấy, xin truy cập www.jw.org, là trang web dành cho việc tìm hiểu Kinh Thánh.

Trên trang web, bạn sẽ tìm thấy nhiều hoạt động, bài viết, chương trình thu âm, video, phỏng vấn, ấn phẩmKinh Thánh. Tất cả đều miễn phí.