Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Mục đích đời sống

Mục đích đời sống

CON NGƯỜI ĐỘC ĐÁO VỀ NHIỀU MẶT NHƯ BIẾT VIẾT, BIẾT VẼ, SÁNG TẠO VÀ THẮC MẮC NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG: Tại sao vũ trụ hiện hữu? Chúng ta bắt nguồn từ đâu? Mục đích đời sống là gì? Tương lai sẽ ra sao?

Một số người lảng tránh những câu hỏi này vì nghĩ rằng lời giải đáp nằm ngoài tầm tay. Số khác cho rằng hỏi những câu như thế là vô nghĩa vì sự sống là sản phẩm của quá trình tiến hóa ngẫu nhiên. Giáo sư sử học và sinh vật học là William Provine đã nói: “Không có thần thánh, cũng chẳng có mục đích... Không có nền tảng cơ bản cho đạo đức, cũng chẳng có ý nghĩa cao cả cho đời sống”.

Tuy nhiên, một số người có quan điểm khác. Họ thấy vũ trụ chuyển động theo những định luật chính xác và khoa học. Họ kinh ngạc trước những thiết kế ấn tượng trong thiên nhiên, trong đó có một số điều con người đã mô phỏng để làm ra các sản phẩm nhân tạo. Họ nhận biết các thiết kế phức tạp luôn đến từ một trí óc thông minh, chứ không phải những lực vô định.

Lập luận đó khiến một số người từng ủng hộ thuyết tiến hóa xem xét lại quan điểm của mình. Hãy xem hai ví dụ sau đây.

TIẾN SĨ ALEXEI MARNOV, NHÀ GIẢI PHẪU THẦN KINH. Ông cho biết: “Các trường mà tôi học đều dạy thuyết vô thần và thuyết tiến hóa. Bất cứ ai tin có Đức Chúa Trời đều bị cho là dốt nát”. Tuy nhiên, vào năm 1990, ông đã thay đổi quan điểm.

Ông giải thích: “Tôi luôn cố gắng hiểu tính chất hợp lý của mọi thứ, gồm bộ não người. Bộ phận tuyệt vời này xứng đáng được gọi là cấu trúc phức tạp nhất trong vũ trụ. Nhưng có phải bộ não được thiết kế chỉ để tiếp thu kiến thức và kỹ năng, rồi chết đi? Điều này có vẻ vô lý. Vì thế, tôi tự hỏi: ‘Tại sao chúng ta có mặt trên đời này? Mục đích đời sống là gì?’. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi kết luận rằng phải có một Đấng Tạo Hóa”.

Vì muốn tìm kiếm mục đích đời sống, ông Alexei đã tìm hiểu Kinh Thánh. Sau đó, vợ ông, là bác sĩ và là người vô thần, cũng bắt đầu tìm hiểu. Lúc đầu bà làm thế là để chứng minh chồng mình sai! Tuy nhiên, hiện nay cả hai đều tin chắc là có Đức Chúa Trời và biết ý định của ngài dành cho nhân loại như được giải thích trong Kinh Thánh.

TIẾN SĨ HUABI YIN, NHÀ NGHIÊN CỨU VỀ PLASMA. Bà Huabi Yin học chuyên ngành vật lý và nghiên cứu về plasma. Plasma (chẳng hạn như ở trong mặt trời) là trạng thái thứ tư của vật chất và được cấu tạo phần lớn bởi các electron và ion dương.

Bà Huabi cho biết: “Mỗi khi nghiên cứu hiện tượng thiên nhiên, các nhà khoa học chúng tôi đều thấy có sự trật tự đáng kinh ngạc, là kết quả của những định luật chính xác. Tôi tự hỏi: ‘Các định luật này đến từ đâu? Chỉ một ngọn lửa nấu ăn cũng cần được kiểm soát cẩn thận, vậy ai đã đặt ra các định luật kiểm soát mặt trời?’. Qua thời gian, tôi kết luận câu đầu tiên trong Kinh Thánh là lời giải đáp hợp lý nhất: ‘Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất’”.—Sáng thế 1:1.

Chắc chắn khoa học đã trả lời nhiều câu hỏi “như thế nào”, chẳng hạn: Các tế bào não hoạt động như thế nào? Mặt trời tạo ra nhiệt và ánh sáng như thế nào? Nhưng như ông Alexei và bà Huabi nhận thấy, Kinh Thánh trả lời nhiều câu hỏi quan trọng hơn. Đó là những câu hỏi “tại sao”: Tại sao vũ trụ hiện hữu? Tại sao nó được chi phối bởi các định luật? Tại sao chúng ta có mặt trên thế giới này?

Về trái đất, Kinh Thánh nói: “[Đức Chúa Trời] tạo ra nó chẳng phải vô cớ, nhưng dựng nên để có người ở” (Ê-sai 45:18). Đúng vậy, Đức Chúa Trời có một ý định đối với trái đất, và bài sau sẽ cho biết ý định đó liên quan chặt chẽ đến hy vọng của chúng ta về tương lai.