Skip to content

Skip to table of contents

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu

Theo báo cáo, số thiếu niên bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm đang gia tăng đến mức báo động.

Chúng ta có thể đối phó với vấn đề này thế nào?

Số Tỉnh Thức! này đưa ra một số đề nghị cho các thiếu niên mắc bệnh trầm cảm, cũng như những đề nghị dành cho cha mẹ để an ủi và hỗ trợ con.