Skip to content

Skip to table of contents

Địa đàng đang chờ đón những ai sống sót qua những ngày sau cùng

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Thời kỳ hiện nay có phải là “những ngày sau cùng” không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Không

  • Có thể

Điều Kinh Thánh nói:

“Hãy biết rằng những ngày sau cùng sẽ là một thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu” (2 Ti-mô-thê 3:1). Lời tiên tri trong Kinh Thánh cùng các sự kiện hiện nay cho thấy thời kỳ của chúng ta là “những ngày sau cùng”.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Dấu hiệu của những ngày sau cùng gồm chiến tranh, đói kém, động đất và dịch bệnh chết người.—Ma-thi-ơ 24:3, 7; Lu-ca 21:11.

  • Trong những ngày sau cùng, xã hội loài người sẽ bại hoại về mặt đạo đức lẫn tâm linh.—2 Ti-mô-thê 3:2-5.

Tương lai nhân loại sẽ ra sao?

Một số người tin... những ngày sau cùng sẽ chấm dứt khi trái đất và loài người sống trên đất bị hủy diệt. Những người khác thì hy vọng tình trạng thế giới sẽ tốt hơn. Còn bạn thì sao?

Điều Kinh Thánh nói:

“Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.Thi-thiên 37:29.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Những ngày sau cùng sẽ chấm dứt khi sự gian ác bị loại trừ.—1 Giăng 2:17.

  • Trái đất sẽ biến thành địa đàng.Ê-sai 35:1, 6.