Skip to content

Skip to table of contents

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

BẠN NGHĨ SAO?

Kinh Thánh đã lỗi thời hay vẫn có giá trị? Chính Kinh Thánh nói: ‘Cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và hữu ích’.2 Ti-mô-thê 3:16, 17.

Số Tháp Canh này nêu bật những ví dụ cho thấy sự khôn ngoan thiết thực của Kinh Thánh, và đưa ra những gợi ý về cách nhận được lợi ích tối đa từ việc đọc Kinh Thánh.