Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ?

Phải chăng chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ?

Một bé gái nhìn thấy khói bốc lên từ các ống khói của một nhà máy rồi lan tỏa ra trông giống như những đám mây. Em kết luận rằng mục đích của nhà máy là tạo ra mây. Một sự hiểu lầm nhỏ như thế từ một bé gái có thể là điều thú vị. Tuy nhiên, một sự hiểu lầm lớn có thể tác động xấu đến đời sống chúng ta. Chẳng hạn, việc đọc sai nhãn trên một lọ thuốc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sự hiểu lầm về những điều thiêng liêng có thể còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn, một số người đã hiểu lầm những sự dạy dỗ của Chúa Giê-su (Giăng 6:48-68). Thay vì học hỏi thêm từ ngài, họ bác bỏ mọi điều Chúa Giê-su dạy. Thật là một sự mất mát to lớn!

Bạn có đọc Kinh Thánh để được hướng dẫn không? Điều đó rất đáng khen. Nhưng liệu bạn có thể hiểu lầm nội dung nào đó mà mình đọc không? Điều này xảy ra cho nhiều người. Hãy xem xét ba sự hiểu lầm phổ biến.

  • Một số người hiểu lầm một mệnh lệnh của Kinh Thánh là phải sợ Đức Chúa Trời. Họ cho rằng điều này có nghĩa là chúng ta phải kinh hãi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:28). Nhưng Đức Chúa Trời không muốn những người thờ phượng ngài có cảm giác đó. Ngài nói: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh-khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp-đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Sợ Đức Chúa Trời đơn giản có nghĩa là kính sợ và tôn trọng ngài một cách sâu xa.

  • Liệu trái đất sẽ bị lửa thiêu cháy không?

    Một số người hiểu lầm những lời được soi dẫn sau: “Mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết”. Họ kết luận rằng Đức Chúa Trời đã định chính xác giây phút mỗi người phải chết (Truyền-đạo 3:1, 2). Nhưng thật ra đoạn Kinh Thánh ấy đang nhận xét về vòng đời và lưu ý rằng cái chết là điều không ai tránh khỏi. Lời Đức Chúa Trời cũng dạy rằng các quyết định cá nhân có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Kinh Thánh nói: “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va gia-thêm ngày tháng” (Châm-ngôn 10:27; Thi-thiên 90:10; Ê-sai 55:3). Như thế nào? Chẳng hạn, việc tôn trọng Lời Đức Chúa Trời sẽ thôi thúc chúng ta tránh các thói quen không lành mạnh như say sưa và vô luân.—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10.

  • Một số người hiểu theo nghĩa đen khi Kinh Thánh nói trời và đất được “để dành lại cho lửa”, và họ kết luận rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hành tinh của chúng ta (2 Phi-e-rơ 3:7). Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng ngài sẽ không bao giờ để cho trái đất bị hủy diệt. Đức Chúa Trời đã “sáng-lập đất trên các nền nó; đất sẽ không bị rúng-động đến đời đời” (Thi-thiên 104:5; Ê-sai 45:18). Thế gian bại hoại này, chứ không phải hành tinh Trái Đất, sẽ biến mất vĩnh viễn như thể bị hủy diệt bằng lửa. Khi từ “trời” được dùng theo nghĩa đen, từ này có thể nói đến bầu trời, vũ trụ đầy sao hoặc nơi ngự của Đức Chúa Trời. Không điều nào trong số này sẽ bị hủy diệt.

TẠI SAO ĐÔI KHI KINH THÁNH BỊ HIỂU SAI?

Như bạn có thể thấy từ những ví dụ trên, người ta thường hiểu sai về các đoạn Kinh Thánh mà họ đọc. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại để điều đó xảy ra? Một số người có thể lý luận: “Nếu Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan tột bậc và biết mọi điều, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một cuốn sách được viết rõ ràng đến mức mọi người đều dễ dàng hiểu được. Tại sao ngài không làm thế?”. Hãy xem xét ba lý do khiến người ta thường hiểu sai Kinh Thánh.

  1. Kinh Thánh được viết theo cách mà chỉ những người khiêm nhường và sẵn lòng học hỏi mới có thể hiểu được. Chúa Giê-su nói với Cha ngài: “Con ca ngợi Cha trước công chúng vì Cha đã giấu kín những điều này, không cho người khôn ngoan và trí thức biết, nhưng tiết lộ cho con trẻ” (Lu-ca 10:21). Kinh Thánh được viết theo cách mà chỉ những người có thái độ đúng mới hiểu được thông điệp trong đó. Những ai có thái độ kiêu ngạo, một đặc tính thường thấy nơi “người khôn ngoan và trí thức”, có khuynh hướng hiểu sai Kinh Thánh. Nhưng những người đọc Kinh Thánh với thái độ của “con trẻ”, tức khiêm nhường và háo hức học hỏi, sẽ được ban phước để hiểu rõ hơn thông điệp của Đức Chúa Trời. Quả thật, Đức Chúa Trời đã cho Kinh Thánh được viết theo cách vô cùng khéo léo!

  2. Kinh Thánh dành cho những người thành thật muốn được Đức Chúa Trời giúp để hiểu Lời ngài. Chúa Giê-su cho biết rằng người ta sẽ cần được giúp để hiểu rõ những điều ngài dạy. Họ sẽ nhận được sự trợ giúp đó như thế nào? Chúa Giê-su giải thích: “Sự trợ giúp, là thần khí mà Cha sẽ ban qua danh tôi, sẽ giúp anh em hiểu mọi điều” (Giăng 14:26). Đức Chúa Trời cung cấp thần khí của ngài, là lực hoạt động mạnh mẽ, để giúp người ta hiểu những điều họ đọc trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không ban thần khí cho những người không nương cậy nơi ngài, vì thế Kinh Thánh thường khó hiểu đối với họ. Thần khí cũng thôi thúc các tín đồ có nhiều hiểu biết hơn giúp đỡ những ai muốn hiểu thêm về Kinh Thánh.—Công vụ 8:26-35.

  3. Con người chỉ có thể hiểu một số đoạn Kinh Thánh nào đó vào đúng thời điểm trong lịch sử. Chẳng hạn, nhà tiên tri Đa-ni-ên được lệnh viết một thông điệp cho tương lai. Một thiên sứ bảo ông: “Hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối-cùng”. Trong hàng thế kỷ, nhiều người đã đọc sách Đa-ni-ên, một sách trong Kinh Thánh, nhưng không thật sự hiểu. Thực tế là ngay cả Đa-ni-ên cũng không hiểu một số điều mà ông viết. Ông khiêm nhường thừa nhận: “Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu”. Cuối cùng, người ta sẽ hiểu chính xác lời tiên tri của Đức Chúa Trời do Đa-ni-ên viết, nhưng phải vào đúng thời điểm mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Vị thiên sứ trên nói: “Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối-cùng”. Ai sẽ hiểu được những thông điệp của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh nói: “Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn-sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:4, 8-10). Vậy Đức Chúa Trời không tiết lộ ý nghĩa của một số đoạn Kinh Thánh cho đến đúng thời điểm.

Nhân Chứng Giê-hô-va có bao giờ hiểu sai Kinh Thánh vì chưa đến đúng thời điểm? Có. Nhưng khi đến thời điểm Đức Chúa Trời làm vấn đề sáng tỏ hơn, các Nhân Chứng đã sẵn sàng điều chỉnh sự hiểu biết của mình. Họ tin rằng khi làm thế, họ noi gương các sứ đồ của Đấng Ki-tô, những người đã khiêm nhường điều chỉnh lối suy nghĩ của mình mỗi khi được Chúa Giê-su sửa sai.—Công vụ 1:6, 7.

Ý tưởng thú vị của một bé gái về việc những đám mây đến từ đâu có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ. Tuy nhiên, những điều Kinh Thánh dạy rất quan trọng đối với bạn. Thông điệp của Kinh Thánh là điều vô cùng trọng yếu. Vì thế, chúng ta không nên cố gắng tự hiểu Kinh Thánh qua việc đọc Kinh Thánh cá nhân. Hãy tìm sự giúp đỡ để hiểu những điều bạn đang đọc. Hãy tìm những người học Kinh Thánh với thái độ khiêm nhường, những người nương cậy nơi thần khí để hiểu Kinh Thánh, và những người tin chắc chúng ta đang sống trong thời điểm mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu Lời ngài hơn bao giờ hết. Đừng ngần ngại nói chuyện với các Nhân Chứng Giê-hô-va hoặc đọc những điều họ đã nghiên cứu cẩn thận trên trang web jw.org/vi. Kinh Thánh hứa: ‘Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết, bấy giờ con sẽ tìm thấy sự hiểu biết Đức Chúa Trời’.—Châm-ngôn 2:3-5, Bản Dịch Mới.