Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thế giới này đầy dẫy đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời có gây ra điều đó không?

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Đức Chúa Trời có gây ra đau khổ không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Không

  • Có thể

Điều Kinh Thánh nói

“Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn-năng không bao giờ làm hung-nghiệt” (Gióp 34:10). Đức Chúa Trời không bao giờ gây ra sự gian ác và đau khổ mà chúng ta thấy trên thế giới.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt, “kẻ cai trị thế gian này”, là nguồn chính yếu gây ra đau khổ.—Giăng 14:30.

  • Lựa chọn sai lầm của người ta thường là điều gây ra đau khổ và sự gian ác. —Gia-cơ 1:14, 15.

Đau khổ có bao giờ chấm dứt?

Một số người tin con người có thể loại bỏ được đau khổ nhờ những nỗ lực chung của họ; một số người khác không tin rằng tình trạng thế giới sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Còn bạn thì sao?

Điều Kinh Thánh nói

Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ đau khổ. “Sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.—Khải huyền 21:3, 4.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Đức Chúa Trời sẽ dùng Chúa Giê-su để xóa bỏ mọi đau khổ mà Kẻ Quỷ Quyệt gây ra.—1 Giăng 3:8.

  • Những người tốt sẽ sống bình an trên đất đến mãi mãi.—Thi-thiên 37:9-11, 29.