Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời hứa về sức khỏe hoàn hảo

Lời hứa về sức khỏe hoàn hảo

Qua Kinh Thánh, Đấng Tạo Hóa cung cấp sự hướng dẫn và an ủi để giúp người ta đối phó với vấn đề sức khỏe tâm thần.

Nhưng Đấng Tạo Hóa còn làm nhiều hơn thế. Ngài hứa sẽ loại bỏ vĩnh viễn nguyên nhân sâu xa gây ra những chứng rối loạn tâm thần.

Khi ngài thực hiện lời hứa đó, những nỗi đau tinh thần cũng như cảm xúc và ký ức đau buồn sẽ không bao giờ “được gợi lên trong trí, cũng không được khơi lại trong lòng”.—Ê-sai 65:17.

Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng giúp bạn tìm hiểu xem Đấng Tạo Hóa sẽ thực hiện lời hứa ấm lòng này khi nào và như thế nào.