Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn

Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn

Kinh Thánh là nguồn hướng dẫn tốt nhất vì đến từ Đấng Tạo Hóa. Sách này không phải là cẩm nang sức khỏe, nhưng có thể giúp chúng ta một cách thực tế để đương đầu với vấn đề căng thẳng, lối suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc đau buồn cũng như vấn đề sức khỏe thể chất và tâm thần.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Kinh Thánh đảm bảo rằng Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, a hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta hơn bất cứ ai khác. Ngài muốn giúp chúng ta đương đầu với bất cứ vấn đề nào mình gặp. Chẳng hạn, hãy xem hai câu Kinh Thánh an ủi sau:

“Đức Giê-hô-va kề bên người có tấm lòng tan vỡ, giải cứu người có tâm can giày vò”.—THI THIÊN 34:18.

“Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đang nắm tay hữu con, là đấng phán với con: ‘Đừng sợ chi. Ta sẽ giúp đỡ con’”.—Ê-SAI 41:13.

Vậy, Đức Giê-hô-va giúp chúng ta như thế nào để đương đầu với vấn đề sức khỏe tâm thần? Đức Giê-hô-va cho thấy ngài thật sự quan tâm đến chúng ta qua những cách thực tế. Những bài kế tiếp sẽ cho biết thêm về điều đó.

a Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.