Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

2 | “Sự an ủi đến từ Kinh Thánh”

2 | “Sự an ủi đến từ Kinh Thánh”

KINH THÁNH NÓI: “Hết thảy những điều được viết từ trước đều để chỉ dạy chúng ta, hầu cho bởi sự chịu đựng của chúng ta và sự an ủi đến từ Kinh Thánh mà chúng ta có hy vọng”.—RÔ-MA 15:4.

Điều này có nghĩa gì?

Kinh Thánh chứa đựng những ý tưởng an ủi có thể giúp chúng ta có sức mạnh và sự chịu đựng cần thiết để đương đầu với lối suy nghĩ tiêu cực. Kinh Thánh cũng đưa ra hy vọng rằng không lâu nữa, nỗi đau về cảm xúc sẽ chìm vào quên lãng.

Điều này giúp ích thế nào?

Ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy buồn nản, nhưng những người mắc chứng lo âu hoặc trầm cảm thì có lẽ mỗi ngày đều phải đương đầu với những cảm xúc đau buồn. Kinh Thánh có thể giúp thế nào?

  • Kinh Thánh có nhiều ý tưởng tích cực có thể thay thế những suy nghĩ tiêu cực (Phi-líp 4:8). Sách này có thể lấp đầy tâm trí chúng ta bằng những ý tưởng an ủi và xoa dịu. Những ý tưởng ấy sẽ giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc.—Thi thiên 94:18, 19.

  • Kinh Thánh có thể giúp chúng ta kháng cự suy nghĩ là mình vô giá trị.—Lu-ca 12:6, 7.

  • Nhiều câu Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta rằng mình không đơn độc và Đấng Tạo Hóa thấu hiểu mọi cảm xúc của chúng ta.—Thi thiên 34:18; 1 Giăng 3:19, 20.

  • Kinh Thánh hứa là Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ mọi ký ức đau buồn (Ê-sai 65:17; Khải huyền 21:4). Nếu chúng ta đang đương đầu với những ý tưởng và cảm xúc xáo trộn, lời hứa này có thể cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục chịu đựng.