THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 8 năm 2023

Số này có các bài học cho ngày 9 tháng 10–ngày 5 tháng 11 năm 2023.

BÀI HỌC 33

Học từ gương của Đa-ni-ên

Học vào tuần lễ ngày 9-15 tháng 10 năm 2023

BÀI HỌC 34

Học từ lời tiên tri trong Kinh Thánh

Học vào tuần lễ ngày 16-22 tháng 10 năm 2023.

Khi người hôn phối xem tài liệu khiêu dâm

Làm thế nào một cặp vợ chồng có thể hợp tác với nhau để vượt qua thói nghiện tài liệu khiêu dâm và lấy lại lòng tin trong hôn nhân?

BÀI HỌC 35

Hãy tiếp tục kiên nhẫn

Học vào tuần lễ ngày 23-29 tháng 10 năm 2023.

BÀI HỌC 36

Hãy mang những điều phải mang và quăng đi những điều khác

Học vào tuần lễ ngày 30 tháng 10–​ngày 5 tháng 11 năm 2023.