THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 4 năm 2019

Số này có các bài học cho ngày 3-30 tháng 6 năm 2019.

Anh chị có đang chu toàn thánh chức không?

Làm thế nào để thi hành công việc rao giảng hữu hiệu hơn và gia tăng niềm vui?

Noi gương Chúa Giê-su mang lại bình an

Ba điều Chúa Giê-su làm có thể giúp chúng ta giữ bình an, ngay cả khi chịu đựng thử thách cam go.

Bênh vực sự thật về cái chết

Làm thế nào chúng ta có tránh tham gia những phong tục trái với Kinh Thánh liên quan đến cái chết?

Nhận sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va để kháng cự ác thần

Chúng ta có thể làm gì để không bị Sa-tan và các quỷ làm cho lầm lạc?

KINH NGHIỆM

Chúng tôi đã tìm được “viên ngọc quý giá”

Hãy đọc về đời sống đầy ân phước của anh Winston và chị Pamela Payne đến từ Úc.

Bạn có biết?

Vào thời xưa, người ta cần làm gì để có thể đi được bằng đường biển?