Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 5

BÀI HÁT 27 Các con của Đức Chúa Trời được tỏ lộ

‘Ta sẽ chẳng bao giờ bỏ con’!

‘Ta sẽ chẳng bao giờ bỏ con’!

“[Đức Chúa Trời] đã phán: ‘Ta sẽ không bao giờ lìa con và chẳng bao giờ bỏ con’”.HÊ 13:5b.

TRỌNG TÂM

Giúp các tôi tớ của Đức Chúa Trời ở trên đất tin chắc là họ sẽ không bị bỏ rơi khi tất cả những tín đồ được xức dầu còn sót lại được cất lên trời.

1. Khi nào tất cả các tín đồ được xức dầu đều sẽ ở trên trời?

 Nhiều năm trước, dân của Đức Giê-hô-va thắc mắc: “Khi nào thì những người cuối cùng trong số các tín đồ được xức dầu sẽ được cất lên trời?”. Chúng ta từng nghĩ có lẽ một số tín đồ được xức dầu vẫn sẽ ở trong địa đàng trên đất một thời gian sau cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, trong Tháp Canh ngày 15-7-2013, chúng ta học được rằng tất cả các tín đồ được xức dầu còn sót lại sẽ được cất lên trời trước khi Ha-ma-ghê-đôn bùng nổ.—Mat 24:31.

2. Câu hỏi nào có thể được nêu ra, và bài này sẽ xem xét điều gì?

2 Thế thì một câu hỏi có thể được nêu ra là: Trong “hoạn nạn lớn”, điều gì sẽ xảy ra với “chiên khác” của Đấng Ki-tô, là những người trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va ở trên đất? (Giăng 10:16; Mat 24:21). Ngày nay, một số người có thể lo là họ sẽ mất phương hướng hoặc bị bỏ rơi khi những anh em được xức dầu yêu dấu được cất lên trời. Hãy xem xét hai trường hợp trong Kinh Thánh có thể khiến họ suy nghĩ như thế. Sau đó, chúng ta cũng sẽ xem những lý do mình không cần lo lắng.

ĐIỀU GÌ SẼ KHÔNG XẢY RA?

3, 4. Một số người có thể thắc mắc điều gì, và tại sao?

3 Một số người có lẽ thắc mắc liệu chiên khác có trôi dạt khỏi chân lý khi không còn những anh được xức dầu thuộc Hội đồng Lãnh đạo hướng dẫn không. Có lẽ một số trường hợp trong Kinh Thánh khiến họ suy nghĩ như thế. Hãy xem hai ví dụ. Trường hợp thứ nhất liên quan đến thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa. Ông là tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời. Ông và vợ là Giê-hô-sa-bát đã bảo vệ cậu bé Giê-hô-ách, cũng như giúp cậu trở thành vua tốt và trung thành. Khi thầy tế lễ thượng phẩm cao tuổi này còn sống, Giê-hô-ách làm điều tốt. Nhưng sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, Giê-hô-ách bắt đầu làm điều xấu xa. Ông nghe theo các quan gian ác và từ bỏ Đức Giê-hô-va.—2 Sử 24:2, 15-19.

4 Trường hợp tiếp theo là của các tín đồ vào thế kỷ thứ hai. Sứ đồ cuối cùng là Giăng đã ảnh hưởng tích cực đến nhiều tín đồ, giúp họ trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va (3 Giăng 4). Giống như các sứ đồ trung thành khác, Giăng đã nỗ lực chống lại sự bội đạo lan tràn vào lúc đó (1 Giăng 2:18; 2 Tê 2:7). Dù vậy, sau khi Giăng qua đời, sự bội đạo lan ra giống như đám cháy rừng. Trong vòng vài thập kỷ, hội thánh đạo Đấng Ki-tô đã hoàn toàn bị tha hóa.

5. Chúng ta không nên kết luận điều gì từ hai trường hợp trên?

5 Có phải hai trường hợp trên cho thấy điều tương tự sẽ xảy ra với chiên khác của Đấng Ki-tô khi các tín đồ được xức dầu được cất lên trời không? Lúc đó, liệu các tín đồ trung thành ở trên đất có bắt đầu làm điều xấu xa giống như Giê-hô-ách hoặc trở nên bội đạo giống như nhiều tín đồ vào thế kỷ thứ hai không? Chắc chắn không! Chúng ta có thể tin chắc là khi các tín đồ được xức dầu không còn ở trên đất, chiên khác sẽ được chăm sóc chu đáo và tiếp tục lớn mạnh về thiêng liêng. Tại sao chúng ta có thể tin chắc điều đó?

SỰ THỜ PHƯỢNG THANH SẠCH SẼ KHÔNG BỊ THA HÓA

6. Chúng ta sẽ xem xét vắn tắt ba thời kỳ nào?

6 Tại sao chúng ta có thể tin chắc là sự thờ phượng thanh sạch sẽ không bị tha hóa, ngay cả trong thời kỳ khó khăn sắp tới? Vì qua Kinh Thánh, chúng ta biết được về thời kỳ mình đang sống. Thời kỳ này rất khác với thời dân Y-sơ-ra-ên xưa và thời các tín đồ vào thế kỷ thứ hai. Vậy hãy xem xét kỹ hơn về ba thời kỳ này: (1) thời dân Y-sơ-ra-ên xưa, (2) thời kỳ sau khi các sứ đồ qua đời và (3) thời của chúng ta, tức “kỳ khôi phục mọi sự”.—Công 3:21.

7. Vào thời dân Y-sơ-ra-ên xưa, tại sao những người trung thành đã trở nên can đảm dù dân chúng và các vua chọn đường lối gian ác?

7 Thời dân Y-sơ-ra-ên xưa. Không lâu trước khi qua đời, Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Tôi biết rõ rằng sau khi tôi chết, chắc chắn anh em sẽ làm điều gian ác và từ bỏ con đường tôi đã truyền dặn anh em” (Phục 31:29). Môi-se cũng cảnh báo rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên phản nghịch, họ sẽ bị lưu đày (Phục 28:35, 36). Những lời này có thành hiện thực không? Có. Qua hàng thế kỷ, nhiều vua đã chọn đường lối gian ác và dẫn dân Đức Chúa Trời đi lạc lối. Điều này khiến Đức Giê-hô-va từ bỏ dân gian ác ấy và không để các vua Y-sơ-ra-ên cai trị nữa (Ê-xê 21:25-27). Tuy nhiên, những người Y-sơ-ra-ên trung thành đã trở nên can đảm khi thấy những lời ngài phán thành hiện thực.—Ê-sai 55:10, 11.

8. Chúng ta có ngạc nhiên khi hội thánh đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ hai trở nên tha hóa không? Hãy giải thích.

8 Thời kỳ sau khi các sứ đồ qua đời. Chúng ta có ngạc nhiên khi hội thánh đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ hai trở nên tha hóa không? Không. Chúa Giê-su báo trước là sự bội đạo sẽ phát triển mạnh (Mat 7:21-23; 13:24-30, 36-43). Các sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ và Giăng đều xác nhận rằng lời tiên tri của Chúa Giê-su đã bắt đầu được ứng nghiệm vào thế kỷ thứ nhất (2 Tê 2:3, 7; 2 Phi 2:1; 1 Giăng 2:18). Trong thế kỷ thứ hai, hội thánh đạo Đấng Ki-tô trở nên tha hóa. Khối Ki-tô giáo bội đạo nổi lên và trở thành một phần chính của Ba-by-lôn Lớn, đế quốc tôn giáo sai lầm. Lời tiên tri của Chúa Giê-su đã được ứng nghiệm.

9. Thời kỳ mà chúng ta sống khác với thời dân Y-sơ-ra-ên xưa và thời hội thánh đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ hai như thế nào?

9 “Kỳ khôi phục mọi sự”. Thời kỳ của chúng ta khác với thời dân Y-sơ-ra-ên xưa và thời mà sự bội đạo phát triển mạnh vào thế kỷ thứ hai. Thời kỳ của chúng ta được gọi là gì? Thường thì chúng ta gọi đây là “những ngày sau cùng” của thế gian gian ác này (2 Ti 3:1). Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết là một thời kỳ vĩ đại hơn và dài hơn cũng bắt đầu cùng một lúc với “những ngày sau cùng”. Thời kỳ ấy sẽ tiếp diễn cho đến khi Nước của Đức Chúa Trời khôi phục lại sự hoàn hảo cho nhân loại và biến trái đất thành địa đàng. Đó được gọi là “kỳ khôi phục mọi sự” (Công 3:21). Thời kỳ ấy bắt đầu năm 1914. Vậy điều gì được khôi phục? Năm đó, Chúa Giê-su lên ngôi làm Vua ở trên trời. Một lần nữa, Đức Giê-hô-va có một vị vua đại diện cho mình, là người kế vị thuộc dòng vua Đa-vít. Tuy nhiên, vương quyền này không phải là điều duy nhất mà Đức Giê-hô-va khôi phục. Không lâu sau đó, sự thờ phượng thanh sạch cũng bắt đầu được khôi phục! (Ê-sai 2:2-4; Ê-xê 11:17-20). Sự thờ phượng này sẽ bị tha hóa lần nữa không?

10. (a) Kinh Thánh báo trước điều gì về sự thờ phượng thanh sạch vào thời chúng ta? (Ê-sai 54:17) (b) Tại sao những lời tiên tri ấy trấn an chúng ta?

10 Đọc Ê-sai 54:17. Hãy suy nghĩ về lời tiên tri sau: “Không vũ khí nào chế ra để hại ngươi sẽ hữu hiệu”. Câu này đang được ứng nghiệm ngày nay. Những lời an ủi sau đây cũng áp dụng cho thời kỳ chúng ta: “Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ tràn đầy. Ngươi sẽ được lập vững trong sự công chính… Không có gì phải sợ hãi, không có cớ để kinh khiếp, vì nó sẽ không đến gần” (Ê-sai 54:13, 14). Ngay cả chính Sa-tan, “chúa của thế gian này”, cũng không thể ngăn cản công việc giáo dục mà dân của Đức Giê-hô-va đang thực hiện (2 Cô 4:4). Sự thờ phượng thanh sạch đã được khôi phục và sẽ không bao giờ bị tha hóa nữa. Sự thờ phượng ấy sẽ tồn tại mãi. Không vũ khí nào chế ra để hại chúng ta sẽ hữu hiệu!

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?

11. Điều gì giúp chúng ta tin chắc đám đông lớn sẽ không bị bỏ rơi khi các tín đồ được xức dầu lên trời?

11 Điều gì sẽ xảy ra khi các tín đồ được xức dầu được cất lên trời? Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên của chúng ta. Ngài là đầu của hội thánh. Chúa Giê-su nói rõ: “Anh em chỉ có một Đấng Lãnh Đạo là Đấng Ki-tô” (Mat 23:10). Vị vua đang cai trị của chúng ta sẽ luôn chăm sóc thần dân của ngài. Nhờ được Đấng Ki-tô hướng dẫn, các môn đồ của ngài ở trên đất sẽ không có gì phải sợ hãi. Dĩ nhiên, chúng ta không biết mọi chi tiết về cách Đấng Ki-tô sẽ dẫn dắt dân ngài vào lúc đó. Nhưng hãy xem một số trường hợp trong Kinh Thánh có thể trấn an chúng ta.

12. Đức Giê-hô-va chăm sóc cho dân ngài như thế nào (a) sau khi Môi-se qua đời? (b) sau khi Ê-li-gia nhận nhiệm sở khác? (Cũng xem hình).

12 Môi-se qua đời trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa. Chuyện gì đã xảy ra với dân Đức Chúa Trời? Họ có bị bỏ rơi không? Không. Bao lâu dân này còn trung thành thì bấy lâu Đức Giê-hô-va còn chăm sóc họ. Trước khi Môi-se qua đời, Đức Giê-hô-va bảo ông giao cho Giô-suê trách nhiệm dẫn dắt dân sự. Môi-se đã huấn luyện Giô-suê suốt nhiều năm (Xuất 33:11; Phục 34:9). Ngoài ra, cũng có nhiều người nam khác có năng lực để dẫn dắt dân sự. Đó là những người dẫn đầu của ngàn người, trăm người, năm mươi người, thậm chí mười người (Phục 1:15). Vì thế, dân của Đức Chúa Trời được chăm sóc chu đáo. Một trường hợp tương tự là Ê-li-gia. Ông dẫn đầu sự thờ phượng thanh sạch trong vòng dân Y-sơ-ra-ên nhiều thập kỷ. Nhưng sau đó Đức Giê-hô-va chuyển ông đến nhiệm sở khác là Giu-đa (2 Vua 2:1; 2 Sử 21:12). Những người trung thành thuộc vương quốc Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái có bị bỏ rơi không? Không. Ê-li-gia đã huấn luyện Ê-li-sê trong nhiều năm. Ngoài ra, cũng có “các con trai của những nhà tiên tri” đã được huấn luyện (2 Vua 2:7). Vì thế, có nhiều người nam trung thành giúp dẫn dắt dân Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã tiếp tục thực hiện ý định của ngài và chăm sóc những tôi tớ trung thành.

Môi-se (hình bên trái) và Ê-li-gia (hình bên phải) huấn luyện người kế nhiệm có năng lực (Xem đoạn 12)


13. Chúng ta có thể tìm thấy lời đảm bảo nào nơi Hê-bơ-rơ 13:5b? (Cũng xem hình).

13 Khi suy ngẫm hai trường hợp đó, anh chị nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi những người cuối cùng trong số các tín đồ được xức dầu được cất lên trời? Chúng ta không cần phải đoán. Kinh Thánh cho biết một sự thật rõ ràng và ấm lòng: Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ bỏ rơi dân trên đất của ngài. (Đọc Hê-bơ-rơ 13:5b). Như Môi-se và Ê-li-gia, nhóm nhỏ các tín đồ được xức dầu đang dẫn đầu ngày nay hiểu được tầm quan trọng của việc huấn luyện người khác. Trong nhiều thập kỷ, các anh trong Hội đồng Lãnh đạo đã huấn luyện những anh thuộc chiên khác để dẫn đầu. Chẳng hạn, họ tổ chức nhiều trường để huấn luyện trưởng lão, giám thị lưu động, thành viên Ủy ban Chi nhánh, giám thị Bê-tên và những người khác. Hội đồng Lãnh đạo cũng trực tiếp huấn luyện các anh trợ giúp những ủy ban thuộc Hội đồng Lãnh đạo. Hiện nay, những anh trợ giúp này đang trung thành gánh vác nhiều trách nhiệm. Họ được chuẩn bị kỹ để tiếp tục công việc chăm sóc chiên của Đấng Ki-tô.

Hội đồng Lãnh đạo nỗ lực huấn luyện những anh trợ giúp và cũng tổ chức các trường huấn luyện trưởng lão, giám thị lưu động, thành viên Ủy ban Chi nhánh, giám thị Bê-tên và giáo sĩ trên khắp thế giới (Xem đoạn 13)


14. Điểm chính của bài này là gì?

14 Điểm chính của bài này là: Khi những người cuối cùng trong số các tín đồ được xức dầu được cất lên trời vào lúc gần cuối của hoạn nạn lớn, sự thờ phượng thanh sạch vẫn sẽ tiếp diễn trên đất. Nhờ sự lãnh đạo của Chúa Giê-su, dân của Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục thờ phượng ngài một cách trung thành. Đúng là vào lúc đó, chúng ta sẽ bị một liên minh các nước là Gót ở xứ Ma-gót tấn công (Ê-xê 38:18-20). Nhưng cuộc tấn công chóng vánh đó sẽ thất bại và không thể ngăn cản dân của Đức Chúa Trời thờ phượng ngài. Chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu họ! Trong một khải tượng, sứ đồ Giăng thấy “đám đông lớn” thuộc chiên khác của Đấng Ki-tô. Giăng được cho biết là “đám đông lớn” ấy “vượt qua hoạn nạn lớn” (Khải 7:9, 14). Đúng vậy, họ sẽ được an toàn!

15, 16. Theo Khải huyền 17:14, các tín đồ được xức dầu sẽ làm gì trong cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn, và tại sao điều đó là khích lệ?

15 Tuy nhiên, một số người có thể thắc mắc: “Còn các tín đồ được xức dầu thì sao? Họ sẽ làm gì sau khi được cất lên trời?”. Kinh Thánh có lời giải đáp cho câu hỏi này. Kinh Thánh cho biết các chính phủ của thế gian sẽ “chiến đấu với Chiên Con”. Dĩ nhiên, họ sẽ thua. Kinh Thánh nói: ‘Chiên Con sẽ chiến thắng’. Ai sẽ giúp ngài? Đó là những người “được gọi, được chọn và trung tín”. (Đọc Khải huyền 17:14). Họ là ai? Họ là những tín đồ được xức dầu được sống lại! Khi những người cuối cùng trong số các tín đồ được xức dầu được cất lên trời vào lúc gần cuối của hoạn nạn lớn, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ sẽ là chiến đấu. Quả là một nhiệm vụ đặc biệt! Trước khi trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, một số tín đồ được xức dầu đã được huấn luyện để đánh nhau. Thậm chí có người còn từng phục vụ trong quân đội. Nhưng sau đó họ trở thành các tín đồ chân chính và học sống hòa thuận với người khác (Ga 5:22; 2 Tê 3:16). Họ đã ngừng ủng hộ chiến tranh. Nhưng sau khi được cất lên trời, họ sẽ cùng với Đấng Ki-tô và các thiên sứ thánh của ngài chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng với kẻ thù của Đức Chúa Trời.

16 Hãy nghĩ đến điều này. Khi còn sống trên đất, một số tín đồ được xức dầu có sức khỏe kém và lớn tuổi. Nhưng khi được sống lại ở trên trời, họ sẽ là những tạo vật thần linh bất tử và mạnh mẽ, kề vai sát cánh chiến đấu cùng với Vua kiêm Chiến Sĩ của họ là Chúa Giê-su. Sau cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn, họ sẽ cùng Chúa Giê-su giúp nhân loại trở nên hoàn hảo. Chắc chắn lúc đó, họ sẽ làm được nhiều điều hơn cho các anh em yêu dấu trên đất so với lúc họ còn là người bất toàn!

17. Làm thế nào chúng ta biết tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ an toàn trong cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn?

17 Có phải anh chị thuộc chiên khác không? Nếu vậy, anh chị cần làm gì khi cuộc chiến rất quan trọng là Ha-ma-ghê-đôn bắt đầu? Anh chị chỉ cần tin cậy Đức Giê-hô-va và làm theo chỉ dẫn của ngài. Điều này có thể bao gồm những gì? Kinh Thánh cho biết: “Hãy đi vào phòng trong, đóng cửa lại sau lưng. Hãy ẩn mình một lát cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua” (Ê-sai 26:20). Tất cả những tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, dù ở trên trời hay dưới đất, đều sẽ an toàn vào lúc đó. Giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta tin chắc rằng ‘dù là bậc cầm quyền, những điều bây giờ hoặc điều sẽ đến, cũng không thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời’ (Rô 8:38, 39). Hãy luôn nhớ rằng Đức Giê-hô-va yêu thương anh chị và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị!

KHI NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG TRONG SỐ CÁC TÍN ĐỒ ĐƯỢC XỨC DẦU ĐƯỢC CẤT LÊN TRỜI,

  • chuyện gì sẽ xảy ra?

  • tại sao chúng ta có thể chắc chắn sự thờ phượng thanh sạch sẽ không bị tha hóa?

  • tại sao chúng ta có thể tin chắc Đức Giê-hô-va sẽ chăm sóc dân ngài?

BÀI HÁT 8 Đức Giê-hô-va là nơi trú náu của chúng ta