Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Tại sao Kinh Thánh lặp lại một số từ hoặc cụm từ?

Đôi khi những người viết Kinh Thánh lặp lại một số từ hoặc cụm từ. Hãy xem ba lý do có thể khiến họ làm thế:

Thời kỳ. Vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, phần lớn dân chúng không có bản sao Luật pháp cho riêng mình. Chủ yếu họ nghe đọc Luật pháp khi toàn thể dân chúng nhóm lại tại lều thánh (Phục 31:10-12). Rất có thể họ bị phân tâm khi nghe và đứng suốt nhiều giờ trong đám đông lớn (Nê 8:2, 3, 7). Vào những dịp ấy, việc lặp lại các cụm từ chính có thể giúp dân chúng dễ nhớ và áp dụng các câu Kinh Thánh hơn. Hẳn việc lặp lại một số từ đã giúp họ nhớ các chi tiết, chẳng hạn như những điều lệ và phán quyết của Đức Chúa Trời.—Lê 18:4-22; Phục 5:1.

Thể loại. Khoảng 10% của Kinh Thánh là các bài hát, trong đó có sách Thi thiên, Nhã ca và Ai ca. Đôi khi các bài hát có những từ được lặp lại để nhấn mạnh chủ đề và giúp người nghe nhớ được lời. Chẳng hạn, hãy xem Thi thiên 115:9-11: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va—ngài là nguồn giúp đỡ và tấm khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va—ngài là nguồn giúp đỡ và tấm khiên của họ. Hỡi ai kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va—ngài là nguồn giúp đỡ và tấm khiên của họ”. Hẳn các lời được lặp lại này có thể giúp người hát khắc ghi những sự thật quý báu ấy vào lòng và trí.

Nhấn mạnh điều quan trọng. Đôi khi người viết Kinh Thánh lặp lại những cụm từ then chốt. Chẳng hạn, khi ban cho dân Y-sơ-ra-ên mệnh lệnh không được ăn huyết, Đức Giê-hô-va bảo Môi-se lặp lại lý do nhiều lần. Ngài muốn nhấn mạnh rằng sự sống của sinh vật ở trong máu, tức là máu tượng trưng cho sự sống (Lê 17:11, 14). Sau này, khi các sứ đồ và trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem liệt kê những điều cần tránh để làm hài lòng Đức Chúa Trời, một lần nữa họ nhấn mạnh việc phải kiêng huyết.—Công 15:20, 29.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta lặp đi lặp lại những câu Kinh Thánh như một nghi lễ. Chẳng hạn, Chúa Giê-su nói: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại” (Mat 6:7). Rồi ngài cho biết một số chủ đề thích hợp để cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời (Mat 6:9-13). Thế nên, dù tránh lặp đi lặp lại một số từ hoặc cụm từ trong lời cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện nhiều lần về cùng một chủ đề.Mat 7:7-11.

Rõ ràng, Kinh Thánh có lý do để lặp lại một số từ và cụm từ. Đó là một trong nhiều phương pháp dạy dỗ của Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại hầu mang lại lợi ích cho chúng ta.—Ê-sai 48:17, 18.