Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

GỢI Ý HỌC HỎI

Tìm những viên ngọc thiêng liêng mà anh chị có thể áp dụng

Tìm những viên ngọc thiêng liêng mà anh chị có thể áp dụng

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm những viên ngọc thiêng liêng bằng cách nghiên cứu các thông tin liên quan. Nhưng làm thế nào để nhận được lợi ích trọn vẹn hơn?

Đào sâu những chi tiết trong lời tường thuật. Chẳng hạn, hãy xem ai viết câu đó, viết cho ai và khi nào. Hoàn cảnh lúc ấy là gì, trước đó có chuyện gì xảy ra và sau đó thì sao?

Rút ra bài học bằng cách nghiên cứu những câu hỏi như: “Các nhân vật trong lời tường thuật ấy cảm thấy ra sao? Họ thể hiện những tính nào? Tại sao mình nên noi theo hoặc tránh bắt chước những tính đó?”.

Áp dụng bài học, có lẽ trong thánh chức hoặc trong cách đối xử với người khác. Khi làm thế, anh chị thể hiện sự sáng suốt, như Kinh Thánh nói: “Những ai giữ mệnh lệnh ngài thảy đều sáng suốt tinh tường”.—Thi 111:10.

  • Gợi ý: Hãy để ý xem phần Kho báu từ Kinh Thánh của buổi họp giữa tuần giúp chúng ta tập trung vào cách áp dụng như thế nào. Phần này thường có những câu hỏi để chúng ta tự hỏi, các điểm để suy ngẫm và những minh họa để xem xét.